Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

Ciekawy konkurs kulinarny ogólnopolski

2016-11-16 21:59:58, komentarzy: 0

KONKURS „DZIKIE POZNAJEMY I…JEMY”

AMBASADOR KONKURSU – Łukasz Łuczaj, znany etnobotanik, autor książek o dzikich roślinach jadalnych, prowadzi program telewizyjny „Dzika kuchnia Łukasza Łuczaja”

CEL KONKURSU

  • zainteresowanie różnych grup społecznych z terenów wiejskich wykorzystaniem w kuchni produktów pochodzących z jadalnych drzew i krzewów występujących w zaroślach śródpolnych (np. czarny bez, leszczyna, dzika róża, głóg, jarzębina, wiśnia ptasia, śliwa tarnina, dereń jadalny);
  • wyłonienie najciekawszych autorskich przepisów kulinarnych z dziko rosnących drzew i krzewów jadalnych;
  • podniesienie świadomości społecznej na temat roli zadrzewień i zakrzewień oraz korzyści jakie przynoszą w szczególności dla zdrowia obywateli;
  • kształtowanie ekologicznych zachowań społeczności wiejskich w zakresie ochrony różnorodności biologicznej;
  • wzrost wiedzy na temat roli i znaczenia zadrzewień śródpolnych, odkrywanie wartości przyrodniczych swojej lokalnej ojczyzny;
  • promocja zdrowego ekologicznego stylu życia i zrównoważonego rolnictwa.

Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy terenów wiejskich – gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z woj. śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i opolskiego, różne podmioty ( m.in. placówki oświatowe, samorządy, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, instytucje, firmy, osoby prywatne) biorące udział w projekcie „Święto Drzewa – wśród pól”.

Autorem przepisu kulinarnego może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

Zwycięzca konkursu weźmie udział w kursie etnobotaniki. Wszyscy laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe z dziedziny objętej tematem konkursu. Dodatkowo laureaci otrzymają egzemplarze broszury „Dzikie poznajemy i…jemy” z wydrukowanymi przepisami kulinarnymi laureatów.

Na Wasze autorskie przepisy czekamy do 30 listopada 2016 roku.

Wypełnione formularze wraz z załącznikami prosimy odesłać na adres e-mail: wsrodpol@klubgaja.pl lub na adres pocztowy: Klub Gaja, ul. Wyzwolenia 40, 43-365 Wilkowice ( najlepiej nagrane na płytę CD).

 

REGULAMIN KONKURSU Dzikie poznajemy i... jemy

1. Organizator. Organizatorem Konkursu „Dzikie poznajemy i... jemy ” jest Stowarzyszenie EkologicznoKulturalne Klub Gaja z siedzibą w Wilkowice, ul. Nad Wilkówką 24.

 

2. Cel Konkursu. Zainteresowanie różnych grup społecznych wykorzystaniem w kuchni produktów pochodzących z jadalnych drzew i krzewów śródpolnych ( np. czarny bez, dzika róża, wiśnia ptasia, jarzębina, głóg, leszczyna), wyłonienie z nadesłanych zgłoszeń najciekawszych autorskich przepisów kulinarnych ( preferujemy wegetariańskie lub wegańske), uwzględniających co najmniej jeden produkt pochodzący z dziko rosnących jadalnych drzew i krzewów śródpolnych ; podniesienie świadomości społecznej na temat roli zadrzewień i zakrzewień oraz korzyści jakie przynoszą w szczególności dla zdrowia obywateli

 

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie.

1. Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy terenów wiejskich – gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, różne podmioty ( m.in. placówki oświatowe, samorządy, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, instytucje, firmy, osoby prywatne) biorące udział w projekcie „Święto Drzewa - wśród pól”.

2. Autorem przepisu kulinarnego musi być osoba pełnoletnia.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie do Klubu Gaja (pocztą, e-mailem, faxem)zgłoszenia na formularzu, który jest dostępny na podstronie projektu na stronie internetowej www.wsrodpol.swietodrzewa.pl lub www.swietodrzewa.pl w zakładce Konkursy.

4. Zgłoszenie powinno zawierać a/ dane kontaktowe zgłaszającego (nazwa placówki, urzędu, organizacji, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej , adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail) oraz autora przepisu kulinarnego. b/ autorski przepis kulinarny z wykorzystaniem co najmniej jednego produktu pochodzącego z dziko rosnących jadalnych drzew i krzewów śródpolnych np. przepis na dżem, konfiturę, syrop, sałatkę, herbatę ziołową, zupę itp. c/ nieobowiązkowo zdjęcie potrawy wykonanej według zgłaszanego autorskiego przepisu kulinarnego.

5. W Konkursie laureaci wyłonieni zostaną na podstawie nadesłanych formularzy zgłoszeniowych 6. Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do dnia 30 listopada 2016 roku.

 

4. Organizacja i przebieg Konkursu.

1. Celem rozstrzygnięcia Konkursu koordynator programu „Święto Drzewa – wśród pól” powołuje Komisję Konkursową złożoną 5 osób.

2. Komisja Konkursowa - wyłania 16 laureatów Konkursu spośród uczestników nie później niż do końca lutego 2017 roku.

3. Lista laureatów zostanie opublikowana na podstronie projektu na stronie internetowej www.wsrodpol.swietodrzewa.pl i www.swietodrzewa.pl w terminie do 30 lutego 2017 roku.

 

5. Nagrody.

1. Organizator zapewnia nagrody: dla zwycięzcy konkursu - kurs etnobotaniczny oraz dla wszystkich laureatów nagrody książkowe z dziedziny objętej tematem konkursu. Dodatkowo laureaci otrzymają egzemplarze broszury „Dzikie poznajemy i...jemy” z wydrukowanymi przepisami kulinarnymi laureatów.

 

6. Ochrona własności intelektualnej. Wraz z przesłaniem zgłoszenia, Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swoich zdjęć i tekstu przez Organizatora Konkursu na wszelkich polach eksploatacji. Niniejszą zgodę należy rozumieć jako udzielenie przez Uczestnika Organizatorowi licencji nieodpłatnej i niewyłącznej na majątkowe prawa autorskie do dzieła, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

7. Prawa do wizerunku i prawa autorskie. Uczestnik przystępujący do projektu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.

 

8. Dane osobowe. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

 

9. Zmiany w regulaminie Konkursu. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników projektu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej projektu.

 

10. Akceptacja regulaminu Konkursu Każdy uczestnik konkursu akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

 

11. Postanowienia końcowe. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Polecamy

Polecamy

Polecamy

Kolejna zabawa

Kolejne wyzwanie

Pierwsze wyzwanie

Nowy stary konkurs

Pobierz pliki

Mistrzowie Mowy

Najładniejsze

Co to za książka?

Portret Mikołaja

Młody pisarz

Ilustracja do książki "Magiczny domek na drzewie"

Źródło sukcesu

Przypadek nie sądze

Siła wartości

Nowy konkursik

Małe arcydzieła

Ukryte postacie

Napisała i wygrała

14 postać w konkursie

Igły w dłoń i do dzieła

Nagrodzeni znawcy lektur

Niepodległe nagrody

Liczy się szybkość

Nagrodzona

Czytali i wygrali

Nagrodzone zdjęcie

Nowa porcja konkursów

13. Czy ktoś go zna?

Co może być biało czerwone?

Nic dodać nic ująć

Szymon wygrał 3 czekolady brawo TY

Nie marnuj żywności

Kulinarne nagrody

Najlepsza

Ostatnie konkursy

Świetne motto na drzwi do biblioteki

Najładniejszy kostium

Dla młodych ekologów

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Tyle dobrego

Młodzi ilustratorzy

Konkursy dla młodszych czytelników

Konkursy związane z lekturami dla starszych

Młody twórca

Arcydzieło

Konkurs dla najmłodszych

Konkurs dla trochę starszych

Niebieski zawrót głowy

Misiowy konkurs, misiowe nagrody

Nagrody rozdane

Konkurs dla młodszych

Konkurs dla starszych uczniów

Takie książki czytali jak byli mali

Laureatki oślepione blaskiem zwycięstwa

Zwycięska praca

Nowa edycja

Konkurs czytelniczy

Moja, Twoja wolność

Wzdłuż Wisły

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagrody za piramidy

Mistrzynie wypieków nagrodzone

Niebieskie nagrody za baśń o morzu

Panie na podium

Nagrodzone prace

Konkurs recytatorski

Gimnazjalisto konkursy dla Ciebie

Słodki konkurs

Prace nagrodzone

Laureatka I miejsca Turnieju wiedzy ekologicznej

Najpiękniejsze drzewo

Nasi pupile

Piszemy recenzje

Drzewa wiosną

Bezpieczny w sieci

Ważne numery

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Czytanie łączy pokolenia

Pij mleko po raz drugi

Konkurs szkolny

Nagrody dla małych europejczyków

Syriusz w roli głównej

Działamy pomagamy

Najładniejsza praca

Mleczny konkurs

Najładniejszy wiersz

Laureatki I i II miejsca

Nietypowy konkurs

Laureat I miejsca

Nagrody w konkursie

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagroda za I miejsce

konkurs plastyczny

Konkursy o UE

Zachęcamy do wspólnego działania.

To już 5 edycja

Gimnazjalisto rozwiń swój talent

Wolontariat zaprasza do udziału w konkursie

Najpiękniejsza praca

Pierwsza laureatka

Szkolny konkurs

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureaci konkursu UE

Najważniejsze prawo w wakacje

Wymarzona maskotka

Ostatni konkurs

Pobierz pliki

Dumni europejczycy

Jula rozbiła bank z nagrodami

Słoneczno książkowy zawrót głowy

Najładniejszy zwierzak w wykonaniu Zosi

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Baśniowy konik

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Uczestnicy konkursu

Nagrodzone mamy

Atrakcyjne nagrody

Konkursy związane z Kownacką

Baśniowe koniki

Konkurs kulinarny dla mam

Zostań pisarzem, napisz wiersz

Nowy konkurs poetycki

Laureaci I miejsca w konkursie fotograficznym

Nagrodzona praca w konkursie "Bezpieczna zima"

Nagrodzona praca

Laureatki I i IV miejsca

Konkurs profilaktyczny

Konkursy DBI

Aniołki, aniołeczki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Najmłodszy uczestnik konkursu

Szkolny konkurs fotograficzny

Najwięcej wiedziały o UE

Nagrodzone uczennice

Aniołki

Laureat I miejsca

Pan kret zajął I miejsce

I miejsce "Magiczne podróże po literaturze"

Dyplomy za udział w konkursie ogólnopolskim

Zwyciężyli bo laurkę zrobili

Nowy konkurs związany z UE

Konkurs dla rodziców i dzieci

Konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów

Julia laureatka I miejsca

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatki I i II miejsca

Zwycięska praca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs kulinarny dla mam

Konkurs profilaktyczny w ramach programu "Trzymaj formę"

Konkurs czytelniczy

Zwyciężczyni konkursu czytelniczego

Zwyciężyli w II Turnieju Wiedzy o UE

Laureaci turnieju wiedzy

Najmłodsi laureaci II i III miejsca

Konkurs ogólnopolski

Konkurs plastyczny dla miłośników koni

Nowy konkurs plastyczny "Wielkanocne zwierzaki"

Laureatka I miejsca Ula

Maja laureatka I miejsca

Laureatka konkursu plastycznego

Pobierz pliki

Konkursy dla gimnazjalistów

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs ogólnopolski

Młodzi recytatorzy

Konkursy szkolne

Laureatka I miejsca

Kocie konkursy

Konkursy związane z dniem patrona

Konkurs poetycki

Laureatki zabawy związanej z dniem pokoju

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Świętuj z biblioteką urodziny Kubusia Puchatka

Konkurs recytatorski

Konkurs o zdrowym odżywianiu

Maja i Gabrysia laureatki konkursu "Wymarzona, najpiękniejsza choinka"

I miejsce praca Nikoli

Kolejny konkurs

Nowy konkurs

Przepisy kulinarne

I miejsce "Baśniowa przygoda Syriusza w UE"

I miejsce w konkursie "Baśnie UE"

Laureatki konkursu "Zadanie tygodnia"

Biblioteka w krzywym zwierciadle I miejsce

Konkurs czytelniczy Dzień Postaci z Bajek

Konkursy związane z projektem

Laureaci konkursu "Pasje nauczycieli"

Laureaci konkursu "Sieciokompozycja"

Pasje nauczycieli

Ekologiczna Jesień

Turniej wiedzy ekologicznej

Sieciokompozycja

Wakacyjne wojaże

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW