Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

Konkurs fotograficzny ogólnopolski

2015-02-24 15:55:07, komentarzy: 0

Ogólnopolski konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży „Mój dom, moja Ojczyzna, moja Europa” – 2015

 

 

Do udziału w konkursie fotograficznym"Mój dom, moja Ojczyzna, moja Europa" organizatorzy zapraszają dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Konkurs będzie przeprowadzany w dwóch grupach wiekowych:
do 16 lat oraz 17-25 lat.

Organizatorzy pozostawiają uczestnikom konkursu pełną swobodę w interpretacji tematu konkursu. Nie ma również żadnych ograniczeń jeśli chodzi o środki realizacji konkursowego zadania.

Na konkurs można zgłaszać zdjęcia czarno-białe lub kolorowe, format minimum 15x21 cm, zalecany format 30x45. Obowiązkowo należy przesłać zdjęcia w wersji cyfrowej zapisane na płycie CD lub DVD (w formacie JPG).

Każdy nadesłany fotogram należy podpisać podając: imię i nazwisko, wiek - kategoria, tytuł pracy, numer zdjęcia zgodny z kartą zgłoszenia, placówkę zgłaszającą, imię i nazwisko nauczyciela, oraz kraj.

Każdy z uczestników konkursu możne zgłosić do 5 prac.

Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać z dopiskiem: „Konkurs Fotograficzny” na adres organizatora:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Kamienna 20
22-400 Zamość

Prace przyjmowane są do 15 maja.
Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody, wyróżnienia i dyplomy.


 
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Mój dom, moja Ojczyzna, moja Europa” - 2015

 
Patronat: Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Zamość

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.

Współorganizator: Rada Rodziców MDK.

Cele konkursu:
· Kształtowanie i rozwijanie wśród młodych ludzi zainteresowań fotografią.
· Uwrażliwienie i zachęcenie do dokumentowania współczesnych problemów, wartości i osiągnięć młodzieży.
· Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej ich rzeczywistości.
· Propagowanie walorów turystycznych i przyrodniczych regionu, w którym żyjemy.
· Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.
· Konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń młodych artystów.
· Promocja uzdolnionych autorów.
· Prezentacja i popularyzacja twórczości fotograficznej młodzieży w kraju i za granicą.

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych placówek zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnością.

Tematyka konkursu:
Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeń w interpretacji tematu, jak również pozostawia swobodę środków jego realizacji.

Termin nadsyłania prac: do 15 maja 2015 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – otwarcie wystawy: 20 czerwca 2015 r., Galeria Fotografii „Na poddaszu” Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20. Nadesłane prace będą również eksponowane na stronie Internetowej, http/:mdk.zam.pl

Warunki konkursu:
Autor może nadesłać do 5 zdjęć.
Zdjęcia czarno - białe lub barwne o formacie minimum 15x21 cm, zalecany format 30x45.
Obowiązkowo należy przesłać zdjęcia w wersji cyfrowej zapisane na płycie CD lub DVD (w formacie JPG).
Każdy nadesłany fotogram należy podpisać podając: imię i nazwisko, wiek - kategoria, tytuł pracy, numer zdjęcia zgodny z kartą zgłoszenia, placówkę zgłaszającą, imię i nazwisko nauczyciela, oraz kraj.

Kategorie wiekowe:
Prace będą oceniane w II kategoriach wiekowych:
· I – do 16 lat,
· II – do 25 lat.

Uwago końcowe:
Konkurs jest bezpłatny.
Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody, wyróżnienia oraz nagrody specjalne, a także specjalne podziękowania dla nauczycieli - instruktorów, ufundowane przez organizatora.

Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć wynikłe z winy poczty lub nadawcy.
Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach propagowania idei konkursu.
Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.
Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać z dopiskiem: „Konkurs Fotograficzny” na adres organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20.

 

KARTA ZGŁOSZENIA - wzór

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Mój dom, moja ojczyzna, moja Europa” - 2015

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Data urodzenia:

Kategoria wiekowa:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Szkoła/Placówka/Uczelnia (jeśli dotyczy) :

Imię i nazwisko opiekuna (jeśli dotyczy):

Lp.      Tytuł pracy (zestawu)        Liczba fotografii             Uwagi

- Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji X Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Mój dom, moja ojczyzna, moja Europa” - Zamość 2015 (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)
- Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku wykonanego w czasie przedsięwzięć  Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Mój dom, moja ojczyzna, moja Europa” - Zamość 2015 w celach promocyjnych niniejszego konkursu.

..............................................................
Podpis autora, rodzica lub opiekuna

 
« powrót

Dodaj nowy komentarz

Polecamy

Polecamy

Polecamy

Kolejna zabawa

Kolejne wyzwanie

Pierwsze wyzwanie

Nowy stary konkurs

Pobierz pliki

Mistrzowie Mowy

Najładniejsze

Co to za książka?

Portret Mikołaja

Młody pisarz

Ilustracja do książki "Magiczny domek na drzewie"

Źródło sukcesu

Przypadek nie sądze

Siła wartości

Nowy konkursik

Małe arcydzieła

Ukryte postacie

Napisała i wygrała

14 postać w konkursie

Igły w dłoń i do dzieła

Nagrodzeni znawcy lektur

Niepodległe nagrody

Liczy się szybkość

Nagrodzona

Czytali i wygrali

Nagrodzone zdjęcie

Nowa porcja konkursów

13. Czy ktoś go zna?

Co może być biało czerwone?

Nic dodać nic ująć

Szymon wygrał 3 czekolady brawo TY

Nie marnuj żywności

Kulinarne nagrody

Najlepsza

Ostatnie konkursy

Świetne motto na drzwi do biblioteki

Najładniejszy kostium

Dla młodych ekologów

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Tyle dobrego

Młodzi ilustratorzy

Konkursy dla młodszych czytelników

Konkursy związane z lekturami dla starszych

Młody twórca

Arcydzieło

Konkurs dla najmłodszych

Konkurs dla trochę starszych

Niebieski zawrót głowy

Misiowy konkurs, misiowe nagrody

Nagrody rozdane

Konkurs dla młodszych

Konkurs dla starszych uczniów

Takie książki czytali jak byli mali

Laureatki oślepione blaskiem zwycięstwa

Zwycięska praca

Nowa edycja

Konkurs czytelniczy

Moja, Twoja wolność

Wzdłuż Wisły

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagrody za piramidy

Mistrzynie wypieków nagrodzone

Niebieskie nagrody za baśń o morzu

Panie na podium

Nagrodzone prace

Konkurs recytatorski

Gimnazjalisto konkursy dla Ciebie

Słodki konkurs

Prace nagrodzone

Laureatka I miejsca Turnieju wiedzy ekologicznej

Najpiękniejsze drzewo

Nasi pupile

Piszemy recenzje

Drzewa wiosną

Bezpieczny w sieci

Ważne numery

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Czytanie łączy pokolenia

Pij mleko po raz drugi

Konkurs szkolny

Nagrody dla małych europejczyków

Syriusz w roli głównej

Działamy pomagamy

Najładniejsza praca

Mleczny konkurs

Najładniejszy wiersz

Laureatki I i II miejsca

Nietypowy konkurs

Laureat I miejsca

Nagrody w konkursie

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagroda za I miejsce

konkurs plastyczny

Konkursy o UE

Zachęcamy do wspólnego działania.

To już 5 edycja

Gimnazjalisto rozwiń swój talent

Wolontariat zaprasza do udziału w konkursie

Najpiękniejsza praca

Pierwsza laureatka

Szkolny konkurs

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureaci konkursu UE

Najważniejsze prawo w wakacje

Wymarzona maskotka

Ostatni konkurs

Pobierz pliki

Dumni europejczycy

Jula rozbiła bank z nagrodami

Słoneczno książkowy zawrót głowy

Najładniejszy zwierzak w wykonaniu Zosi

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Baśniowy konik

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Uczestnicy konkursu

Nagrodzone mamy

Atrakcyjne nagrody

Konkursy związane z Kownacką

Baśniowe koniki

Konkurs kulinarny dla mam

Zostań pisarzem, napisz wiersz

Nowy konkurs poetycki

Laureaci I miejsca w konkursie fotograficznym

Nagrodzona praca w konkursie "Bezpieczna zima"

Nagrodzona praca

Laureatki I i IV miejsca

Konkurs profilaktyczny

Konkursy DBI

Aniołki, aniołeczki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Najmłodszy uczestnik konkursu

Szkolny konkurs fotograficzny

Najwięcej wiedziały o UE

Nagrodzone uczennice

Aniołki

Laureat I miejsca

Pan kret zajął I miejsce

I miejsce "Magiczne podróże po literaturze"

Dyplomy za udział w konkursie ogólnopolskim

Zwyciężyli bo laurkę zrobili

Nowy konkurs związany z UE

Konkurs dla rodziców i dzieci

Konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów

Julia laureatka I miejsca

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatki I i II miejsca

Zwycięska praca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs kulinarny dla mam

Konkurs profilaktyczny w ramach programu "Trzymaj formę"

Konkurs czytelniczy

Zwyciężczyni konkursu czytelniczego

Zwyciężyli w II Turnieju Wiedzy o UE

Laureaci turnieju wiedzy

Najmłodsi laureaci II i III miejsca

Konkurs ogólnopolski

Konkurs plastyczny dla miłośników koni

Nowy konkurs plastyczny "Wielkanocne zwierzaki"

Laureatka I miejsca Ula

Maja laureatka I miejsca

Laureatka konkursu plastycznego

Pobierz pliki

Konkursy dla gimnazjalistów

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs ogólnopolski

Młodzi recytatorzy

Konkursy szkolne

Laureatka I miejsca

Kocie konkursy

Konkursy związane z dniem patrona

Konkurs poetycki

Laureatki zabawy związanej z dniem pokoju

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Świętuj z biblioteką urodziny Kubusia Puchatka

Konkurs recytatorski

Konkurs o zdrowym odżywianiu

Maja i Gabrysia laureatki konkursu "Wymarzona, najpiękniejsza choinka"

I miejsce praca Nikoli

Kolejny konkurs

Nowy konkurs

Przepisy kulinarne

I miejsce "Baśniowa przygoda Syriusza w UE"

I miejsce w konkursie "Baśnie UE"

Laureatki konkursu "Zadanie tygodnia"

Biblioteka w krzywym zwierciadle I miejsce

Konkurs czytelniczy Dzień Postaci z Bajek

Konkursy związane z projektem

Laureaci konkursu "Pasje nauczycieli"

Laureaci konkursu "Sieciokompozycja"

Pasje nauczycieli

Ekologiczna Jesień

Turniej wiedzy ekologicznej

Sieciokompozycja

Wakacyjne wojaże

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW