Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

Konkurs plastyczny pt. „Jak wygląda muzyka?”

2015-04-09 22:07:11, komentarzy: 0

Regulamin konkursu plastycznego pt. „Jak wygląda muzyka?” – ramach programu „Nie boję się muzyki” – III edycja

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs organizowany jest przez Fundację Fabryka Sztuki z siedzibą przy ul. Św. Marcin 80/82 lok. 312 w Poznaniu, nazywaną dalej Organizatorem, w ramach ogólnopolskiego projektu „Nie boję się muzyki – III edycja”.

2. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej Organizatora: www.niebojesiemuzyki.pl

3. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: konkurs@niebojesiemuzyki.pl 4. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania konkursu. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.niebojesiemuzyki.pl II. Uczestnicy konkursu 1. Konkurs ma charakter indywidualny.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli oraz klas 1-3 szkół podstawowych z terenu całego kraju, nazywanych dalej „Uczestnikami”.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia uczestnika z konkursu w przypadku:

a) złamania postanowień Regulaminu,

b) kradzieży własności intelektualnej (plagiat),

c) zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem,

d) nadesłania materiału obrażającego uczucia religijne, nawołującego do zachowań agresywnych.

4. Dany Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Fundacja Fabryka Sztuki www.fabryka-sztuki.com.pl ul. Św. Marcin 80/82 lok. 312 www.niebojesiemuzyki.pl 61-809 Poznań tel./fax: +48 61 870 30 09 konkurs@niebojesiemuzyki.pl ,

III. Zadanie konkursowe

1. Zadaniem Uczestnika konkursu jest stworzenie pracy plastycznej stanowiącej odpowiedź na pytanie „Jak wygląda muzyka?”.

2. Przez „pracę plastyczną” rozumie się pracę wykonaną przez Uczestnika na kartce papieru formatu minimum A4, maksimum A3, przy użyciu jednej lub kilku spośród następujących technik: kredki, pastele, flamastry, farby plakatowe, farby akwarelowe, wydzieranka, wyklejanka, kolaż. Do wyklejanki, wydzieranki oraz kolażu można użyć dowolnych materiałów.

3. Pracę plastyczną należy na odwrocie opatrzyć następującymi informacjami:

 Imię i nazwisko Uczestnika

 Wiek, klasa

 Nazwa szkoły oraz jej adres

 Imię i nazwisko Opiekuna (osoba pełnoletnia)

 Kontakt do Opiekuna: telefon oraz e-mail

4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi Uczestnika, dotychczas niepublikowanymi.

IV. Czas trwania konkursu oraz warunki nadsyłania prac

1. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2015 roku, a termin nadsyłania prac upływa w nieprzekraczalnym terminie 16 czerwca 2015 roku.

2. Prace należy przesyłać pocztą tradycyjną, na adres: Fundacja Fabryka Sztuki ul. Św. Marcin 80/82 lok. 312 61-809 Poznań z dopiskiem „konkurs plastyczny”

3. Prosimy o przysyłanie prac również w wersji elektronicznej (fotografia lub scan) na adres konkurs@niebojesiemuzyki.pl. Prace prosimy zapisać pod nazwą imie_nazwisko_niebojesiemuzyki.jpg. Fundacja Fabryka Sztuki www.fabryka-sztuki.com.pl ul. Św. Marcin 80/82 lok. 312 www.niebojesiemuzyki.pl 61-809 Poznań tel./fax: +48 61 870 30 09 konkurs@niebojesiemuzyki.pl

4. Za termin dostarczenia uznaje się datę wpływu przesyłki (pocztą tradycyjną) do siedziby Fundacji Fabryka Sztuki. Prace wysłane „za pobraniem” nie podlegają przyjęciu.

5. Materiał konkursowy przesłany po wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę jako zgłoszenie do konkursu, a tym samym nie zostanie poddany ocenie.

6. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

V. Publikacja, ocena prac i nagrody

1. Wszystkie nadesłane prace zostaną zamieszczone w internetowej galerii na stronie www.niebojesiemuzyki.pl

2. Wszystkie nadesłane prace podlegają ocenie jury. Jury wybierze 30 najlepszych prac, przyznając ich autorom nagrody oraz wyróżnienia. Nagrody przewiduje się dla laureatów miejsc I – III w dwóch kategoriach (przedszkola i szkoły podstawowe). Wszystkie 30 prac trafi na specjalną wystawę pokonkursową. Skład jury zostanie ogłoszony w maju w formie komunikatu na stronie internetowej www.niebojesiemuzyki.pl Ocena prac dokonywana przez jury nastąpi do dnia 19 czerwca 2015. Decyzja jury ma charakter ostateczny.

3. Po zakończeniu obrad jury i wyłonieniu 30 najlepszych prac, pojawi się możliwość głosowania na pozostałe prace konkursowe. Praca, która zdobędzie największą liczbę głosów otrzyma nagrodę publiczności i trafi na wystawę.

4. Głosowanie odbędzie się na stronie www.niebojesiemuzyki.pl (http://www.niebojesiemuzyki.pl) w dniach 22-25 czerwca. Głosowanie odbywa się poprzez dodanie przez użytkownika znacznika „LUBIĘ” przy wybranej pracy. Głosować można na dowolną ilość prac, przy czym na każdą pracę – można oddać tylko jeden głos.

5. Nagrody w konkursie będzie można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora lub otrzymać drogą pocztową.

VI. Postanowienia końcowe

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym, nieograniczonym terytorialnie udzieleniem Organizatorowi praw autorskich na wykorzystanie nadesłanych prac w celach promocyjnych projektu „Nie boję się muzyki”, jak również we wszystkich czynnościach związanych z jego realizacją.

2. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych. Fundacja Fabryka Sztuki www.fabryka-sztuki.com.pl ul. Św. Marcin 80/82 lok. 312 www.niebojesiemuzyki.pl 61-809 Poznań tel./fax: +48 61 870 30 09 konkurs@niebojesiemuzyki.pl

3. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z projektem, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883). ak wygląda muzyka? – ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Polecamy

Polecamy

Polecamy

Kolejna zabawa

Kolejne wyzwanie

Pierwsze wyzwanie

Nowy stary konkurs

Pobierz pliki

Mistrzowie Mowy

Najładniejsze

Co to za książka?

Portret Mikołaja

Młody pisarz

Ilustracja do książki "Magiczny domek na drzewie"

Źródło sukcesu

Przypadek nie sądze

Siła wartości

Nowy konkursik

Małe arcydzieła

Ukryte postacie

Napisała i wygrała

14 postać w konkursie

Igły w dłoń i do dzieła

Nagrodzeni znawcy lektur

Niepodległe nagrody

Liczy się szybkość

Nagrodzona

Czytali i wygrali

Nagrodzone zdjęcie

Nowa porcja konkursów

13. Czy ktoś go zna?

Co może być biało czerwone?

Nic dodać nic ująć

Szymon wygrał 3 czekolady brawo TY

Nie marnuj żywności

Kulinarne nagrody

Najlepsza

Ostatnie konkursy

Świetne motto na drzwi do biblioteki

Najładniejszy kostium

Dla młodych ekologów

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Tyle dobrego

Młodzi ilustratorzy

Konkursy dla młodszych czytelników

Konkursy związane z lekturami dla starszych

Młody twórca

Arcydzieło

Konkurs dla najmłodszych

Konkurs dla trochę starszych

Niebieski zawrót głowy

Misiowy konkurs, misiowe nagrody

Nagrody rozdane

Konkurs dla młodszych

Konkurs dla starszych uczniów

Takie książki czytali jak byli mali

Laureatki oślepione blaskiem zwycięstwa

Zwycięska praca

Nowa edycja

Konkurs czytelniczy

Moja, Twoja wolność

Wzdłuż Wisły

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagrody za piramidy

Mistrzynie wypieków nagrodzone

Niebieskie nagrody za baśń o morzu

Panie na podium

Nagrodzone prace

Konkurs recytatorski

Gimnazjalisto konkursy dla Ciebie

Słodki konkurs

Prace nagrodzone

Laureatka I miejsca Turnieju wiedzy ekologicznej

Najpiękniejsze drzewo

Nasi pupile

Piszemy recenzje

Drzewa wiosną

Bezpieczny w sieci

Ważne numery

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Czytanie łączy pokolenia

Pij mleko po raz drugi

Konkurs szkolny

Nagrody dla małych europejczyków

Syriusz w roli głównej

Działamy pomagamy

Najładniejsza praca

Mleczny konkurs

Najładniejszy wiersz

Laureatki I i II miejsca

Nietypowy konkurs

Laureat I miejsca

Nagrody w konkursie

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagroda za I miejsce

konkurs plastyczny

Konkursy o UE

Zachęcamy do wspólnego działania.

To już 5 edycja

Gimnazjalisto rozwiń swój talent

Wolontariat zaprasza do udziału w konkursie

Najpiękniejsza praca

Pierwsza laureatka

Szkolny konkurs

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureaci konkursu UE

Najważniejsze prawo w wakacje

Wymarzona maskotka

Ostatni konkurs

Pobierz pliki

Dumni europejczycy

Jula rozbiła bank z nagrodami

Słoneczno książkowy zawrót głowy

Najładniejszy zwierzak w wykonaniu Zosi

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Baśniowy konik

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Uczestnicy konkursu

Nagrodzone mamy

Atrakcyjne nagrody

Konkursy związane z Kownacką

Baśniowe koniki

Konkurs kulinarny dla mam

Zostań pisarzem, napisz wiersz

Nowy konkurs poetycki

Laureaci I miejsca w konkursie fotograficznym

Nagrodzona praca w konkursie "Bezpieczna zima"

Nagrodzona praca

Laureatki I i IV miejsca

Konkurs profilaktyczny

Konkursy DBI

Aniołki, aniołeczki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Najmłodszy uczestnik konkursu

Szkolny konkurs fotograficzny

Najwięcej wiedziały o UE

Nagrodzone uczennice

Aniołki

Laureat I miejsca

Pan kret zajął I miejsce

I miejsce "Magiczne podróże po literaturze"

Dyplomy za udział w konkursie ogólnopolskim

Zwyciężyli bo laurkę zrobili

Nowy konkurs związany z UE

Konkurs dla rodziców i dzieci

Konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów

Julia laureatka I miejsca

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatki I i II miejsca

Zwycięska praca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs kulinarny dla mam

Konkurs profilaktyczny w ramach programu "Trzymaj formę"

Konkurs czytelniczy

Zwyciężczyni konkursu czytelniczego

Zwyciężyli w II Turnieju Wiedzy o UE

Laureaci turnieju wiedzy

Najmłodsi laureaci II i III miejsca

Konkurs ogólnopolski

Konkurs plastyczny dla miłośników koni

Nowy konkurs plastyczny "Wielkanocne zwierzaki"

Laureatka I miejsca Ula

Maja laureatka I miejsca

Laureatka konkursu plastycznego

Pobierz pliki

Konkursy dla gimnazjalistów

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs ogólnopolski

Młodzi recytatorzy

Konkursy szkolne

Laureatka I miejsca

Kocie konkursy

Konkursy związane z dniem patrona

Konkurs poetycki

Laureatki zabawy związanej z dniem pokoju

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Świętuj z biblioteką urodziny Kubusia Puchatka

Konkurs recytatorski

Konkurs o zdrowym odżywianiu

Maja i Gabrysia laureatki konkursu "Wymarzona, najpiękniejsza choinka"

I miejsce praca Nikoli

Kolejny konkurs

Nowy konkurs

Przepisy kulinarne

I miejsce "Baśniowa przygoda Syriusza w UE"

I miejsce w konkursie "Baśnie UE"

Laureatki konkursu "Zadanie tygodnia"

Biblioteka w krzywym zwierciadle I miejsce

Konkurs czytelniczy Dzień Postaci z Bajek

Konkursy związane z projektem

Laureaci konkursu "Pasje nauczycieli"

Laureaci konkursu "Sieciokompozycja"

Pasje nauczycieli

Ekologiczna Jesień

Turniej wiedzy ekologicznej

Sieciokompozycja

Wakacyjne wojaże

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW