Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

Międzynarodowy konkurs graficzny

2016-03-31 23:15:53, komentarzy: 0

„Uzależnienie ogranicza wolność” – międzynarodowy konkurs graficzny

 
Międzynarodowy Konkurs Graficzny jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – techników i liceów ogólnokształcących w kraju i zagranicą.
Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja artystycznej fotografii cyfrowej i grafiki reklamowej oraz rozwijanie kreatywności w przygotowaniu projektu.

W roku 2016 prace konkursowe powinny mieć formę plakatu o zawartości merytorycznej i parametrach technicznych opisanych poniżej.
Plakat pt. „Uzależnienie ogranicza wolność”  powinien wywołać u odbiorcy refleksję – pozytywną bądź negatywną – wobec wszelkich zjawisk związanych z uzależnieniami ograniczającymi wolność w bardzo szerokim rozumieniu. Można założyć, że plakat stanowić będzie część kampanii społecznej, która ma uświadomić młodzieży zagrożenia związane z uzależnieniami (np. od portali społecznościowych, Internetu, alkoholu, papierosów, używek itp.) Można zwrócić uwagę, iż jakiekolwiek uzależnienie nie posiada pozytywnych aspektów. Praca może zwracać uwagę na sposoby wyjścia z uzależnienia. Merytorycznie praca może mieć charakter ogólny lub skoncentrowany na wybranym wąskim temacie powiązanym z głównym hasłem Konkursu.

Uczestnicy reprezentują swoje szkoły. Każda szkoła wysyłająca prace uczniów przeprowadza wewnętrzną selekcję. Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace indywidualne, prace zespołowe nie będą oceniane. Jeden uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.

Praca powinna zawierać:
fotografię lub ilustrację samodzielnie wykonaną przez autora,
UWAGA! fotografie pobrane czy kupione na stronach internetowych i wykorzystane do realizacji projektu będą dyskwalifikowały udział w Konkursie.
hasło „Uzależnienie ogranicza wolność”  w języku ojczystym uczestnika lub
w języku angielskim,
dopuszczalnie – inne teksty, których łączna długość nie przekroczy 150 znaków (w języku ojczystym lub języku angielskim – preferowany język angielski).

Kryteria oceny prac:
oryginalność ujęcia tematu, samodzielność, pomysłowość

Wymagania techniczne:

Praca powinna spełnić następujące wymogi techniczne gwarantujące możliwość druku cyfrowego na formacie SRA3:

format pracy netto: A3 (poziom),
spad: 3 mm (z każdej strony),
rozdzielczość bitmap: 300 dpi,
przestrzeń barwna: CMYK lub RGB,
fonty zamienione na krzywe,
format pliku: PDF – w jakości drukarskiej.

Dodatkowo: Nazwa pliku PDF powinna zawierać imię i nazwisko autora (np. jan_kowalski_praca_1.pdf). Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz opis pracy z uzasadnieniem wyboru fotografowanego motywu (maksymalnie 500 znaków) – obcokrajowcy w języku angielskim.

Prace konkursowe w postaci plików PDF należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 08.04.2016 r. na adres konkurszspk@gmail.com.
Rozstrzygnięcie 12 kwietnia 2016 r.

 

MKG_Uzaleznienie_pla_1a_PL_www

 

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Graficznego pt. „Uzależnienie ogranicza wolność”

1. Organizatorem konkursu we współpracy z Małopolskim Klastrem Poligraficznym jest Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie.
2. Międzynarodowy Konkurs Graficzny jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – techników i liceów ogólnokształcących w kraju i zagranicą.
3. Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja artystycznej fotografii cyfrowej i grafiki reklamowej oraz rozwijanie kreatywności w przygotowaniu projektu.
4.  W roku 2016 prace konkursowe powinny mieć formę plakatu o zawartości merytorycznej i parametrach technicznych opisanych poniżej.
Plakat pt. „Uzależnienie ogranicza wolność”  powinien wywołać u odbiorcy refleksję – pozytywną bądź negatywną – wobec wszelkich zjawisk związanych z uzależnieniami ograniczającymi wolność w bardzo szerokim rozumieniu. Można założyć, że plakat stanowić będzie część kampanii społecznej, która ma uświadomić młodzieży zagrożenia związane z uzależnieniami (np. od portali społecznościowych, Internetu, alkoholu, papierosów, używek itp.) Można zwrócić uwagę, iż jakiekolwiek uzależnienie nie posiada pozytywnych aspektów. Praca może zwracać uwagę na sposoby wyjścia z uzależnienia. Merytorycznie praca może mieć charakter ogólny lub skoncentrowany na wybranym wąskim temacie powiązanym z głównym hasłem Konkursu.
5. Uczestnicy reprezentują swoje szkoły. Każda szkoła wysyłająca prace uczniów przeprowadza wewnętrzną selekcję.
6. Autorem pracy nie może być zespół osób. Każda praca musi być wykonana samodzielnie. Jeden uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
7. Praca powinna zawierać:

fotografię lub ilustrację samodzielnie wykonaną przez autora,
fotografie pobrane czy kupione na stronach internetowych i wykorzystane do realizacji projektu będą dyskwalifikowały udział w Konkursie.
hasło „Uzależnienie ogranicza wolność”  w języku ojczystym uczestnika lub
w języku angielskim,
dopuszczalnie – inne teksty, których łączna długość nie przekroczy 150 znaków (w języku ojczystym lub języku angielskim – preferowany język angielski).

Praca powinna spełnić następujące wymogi techniczne gwarantujące możliwość druku cyfrowego na formacie SRA3:

format pracy netto: A3 (poziom),
spad: 3 mm (z każdej strony),
rozdzielczość bitmap: 300 dpi,
przestrzeń barwna: CMYK lub RGB,
fonty zamienione na krzywe,
format pliku: PDF – w jakości drukarskiej.

Dodatkowo: Nazwa pliku PDF powinna zawierać imię i nazwisko autora (np. jan_kowalski_praca_1.pdf). Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz opis pracy z uzasadnieniem wyboru fotografowanego motywu (maksymalnie 500 znaków) – obcokrajowcy w języku angielskim.
8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, os. Tysiąclecia 38 w dniu
12.04.2016r. Na uroczystość mogą przybyć wszyscy autorzy nadesłanych prac.
9. W 12.04.2016r. Po uroczystym rozdaniu nagród odbędą się warsztaty fotograficzne, na które zostaną zaproszeni autorzy prac wyłonieni przez Jury.
10. Jury konkursu oceniać będzie oryginalność ujęcia tematu, samodzielność, pomysłowość
i formę. Prace nie spełniające wymogów technicznych z punktu 7. zostaną odrzucone.
11. Prace konkursowe w postaci plików PDF należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 08.04.2016 r. na adres konkurszspk@gmail.com
12. Jury podczas obrad 11.04.2016r. wyłoni trzech laureatów konkursu.
13. Nagrody:

Nagroda główna: Laptop
Nagroda za 2 miejsce: Tablet
Nagroda za 3 miejsce: Tablet
Ponadto nagrodzone prace zostaną wyemitowane na CityScreen-ach
w Krakowie. Emisja prac przewidziana jest przez okres jednego tygodnia w maju 2016 r. (10 000 wyświetleń).

Szczegóły na stronie internetowej:
www.zspm.malopolska.pl (w zakładce: konkursy / konkurs graficzny)

Kontakt z organizatorem:
Katarzyna Stwora
e-mail: konkurszspk@gmail.com

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza
31-610 Kraków, os. Tysiąclecia 38
tel.: +48 12 648 49 03
fax: +48 12 649 91 55 w. 11
e-mail: szkola@zspm.malopolska.pl, zsp-m@wp.pl

 
 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie

Termin zgłoszeń: 08/04/2016

Termin ogłoszenia wyników: 12.04.2016

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 16-19 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Typ: indywidualny

 

Załącznik nr 1

 

Karta zgłoszenia

do Międzynarodowego Konkursu Graficznego pt.

Uzależnienie ogranicza wolność”

 

 

 1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu (w przypadku osoby niepełnoletniej należy podać także dane opiekuna): ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Telefon kontaktowy:  …………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. E-mail:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 3. Nazwa pliku PDF: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
 4. Tytuł pracy i opis: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Deklaruję udział w ogłoszeniu wyników konkursu w siedzibie Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, w dniu 12 kwietnia 2016 r. –  TAK / NIE (zaznaczyć)
 2. Deklaruję udział w warsztatach fotograficznych organizowanych  w siedzibie

Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, w dniu 12 kwietnia 2016 r. (udział uzależniony od decyzji Jury) –  TAK / NIE (zaznaczyć)

 

 

............................................................................                                 ………….............................................

                      (data i miejscowość)                                                                      (podpis uczestnika/opiekuna)

 

 

Oświadczenie

Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie prace wykonałam/-em osobiście.

Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją wszelkich warunków regulaminu konkursu.

Udział w Międzynarodowym Konkursie Graficznym jest automatycznie wyrażeniem zgody na:

 1. Prezentacje i publikowanie nadesłanych prac w TV, prasie, Internecie i innych dowolnych mediach oraz wykonywanie dokumentacji w formie biuletynów, katalogów, kaset video, filmów w ramach promocji Konkursu i imprez jej towarzyszących oraz materiałów promocyjnych dotyczących działalności organizatorów i sponsorów
 2. Przetwarzanie danych osobowych autora

 

 

 

............................................................................                                 ………….............................................

                      (data i miejscowość)                                                                      (podpis uczestnika/opiekuna)

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Polecamy

Polecamy

Polecamy

Kolejna zabawa

Kolejne wyzwanie

Pierwsze wyzwanie

Nowy stary konkurs

Pobierz pliki

Mistrzowie Mowy

Najładniejsze

Co to za książka?

Portret Mikołaja

Młody pisarz

Ilustracja do książki "Magiczny domek na drzewie"

Źródło sukcesu

Przypadek nie sądze

Siła wartości

Nowy konkursik

Małe arcydzieła

Ukryte postacie

Napisała i wygrała

14 postać w konkursie

Igły w dłoń i do dzieła

Nagrodzeni znawcy lektur

Niepodległe nagrody

Liczy się szybkość

Nagrodzona

Czytali i wygrali

Nagrodzone zdjęcie

Nowa porcja konkursów

13. Czy ktoś go zna?

Co może być biało czerwone?

Nic dodać nic ująć

Szymon wygrał 3 czekolady brawo TY

Nie marnuj żywności

Kulinarne nagrody

Najlepsza

Ostatnie konkursy

Świetne motto na drzwi do biblioteki

Najładniejszy kostium

Dla młodych ekologów

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Tyle dobrego

Młodzi ilustratorzy

Konkursy dla młodszych czytelników

Konkursy związane z lekturami dla starszych

Młody twórca

Arcydzieło

Konkurs dla najmłodszych

Konkurs dla trochę starszych

Niebieski zawrót głowy

Misiowy konkurs, misiowe nagrody

Nagrody rozdane

Konkurs dla młodszych

Konkurs dla starszych uczniów

Takie książki czytali jak byli mali

Laureatki oślepione blaskiem zwycięstwa

Zwycięska praca

Nowa edycja

Konkurs czytelniczy

Moja, Twoja wolność

Wzdłuż Wisły

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagrody za piramidy

Mistrzynie wypieków nagrodzone

Niebieskie nagrody za baśń o morzu

Panie na podium

Nagrodzone prace

Konkurs recytatorski

Gimnazjalisto konkursy dla Ciebie

Słodki konkurs

Prace nagrodzone

Laureatka I miejsca Turnieju wiedzy ekologicznej

Najpiękniejsze drzewo

Nasi pupile

Piszemy recenzje

Drzewa wiosną

Bezpieczny w sieci

Ważne numery

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Czytanie łączy pokolenia

Pij mleko po raz drugi

Konkurs szkolny

Nagrody dla małych europejczyków

Syriusz w roli głównej

Działamy pomagamy

Najładniejsza praca

Mleczny konkurs

Najładniejszy wiersz

Laureatki I i II miejsca

Nietypowy konkurs

Laureat I miejsca

Nagrody w konkursie

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagroda za I miejsce

konkurs plastyczny

Konkursy o UE

Zachęcamy do wspólnego działania.

To już 5 edycja

Gimnazjalisto rozwiń swój talent

Wolontariat zaprasza do udziału w konkursie

Najpiękniejsza praca

Pierwsza laureatka

Szkolny konkurs

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureaci konkursu UE

Najważniejsze prawo w wakacje

Wymarzona maskotka

Ostatni konkurs

Pobierz pliki

Dumni europejczycy

Jula rozbiła bank z nagrodami

Słoneczno książkowy zawrót głowy

Najładniejszy zwierzak w wykonaniu Zosi

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Baśniowy konik

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Uczestnicy konkursu

Nagrodzone mamy

Atrakcyjne nagrody

Konkursy związane z Kownacką

Baśniowe koniki

Konkurs kulinarny dla mam

Zostań pisarzem, napisz wiersz

Nowy konkurs poetycki

Laureaci I miejsca w konkursie fotograficznym

Nagrodzona praca w konkursie "Bezpieczna zima"

Nagrodzona praca

Laureatki I i IV miejsca

Konkurs profilaktyczny

Konkursy DBI

Aniołki, aniołeczki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Najmłodszy uczestnik konkursu

Szkolny konkurs fotograficzny

Najwięcej wiedziały o UE

Nagrodzone uczennice

Aniołki

Laureat I miejsca

Pan kret zajął I miejsce

I miejsce "Magiczne podróże po literaturze"

Dyplomy za udział w konkursie ogólnopolskim

Zwyciężyli bo laurkę zrobili

Nowy konkurs związany z UE

Konkurs dla rodziców i dzieci

Konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów

Julia laureatka I miejsca

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatki I i II miejsca

Zwycięska praca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs kulinarny dla mam

Konkurs profilaktyczny w ramach programu "Trzymaj formę"

Konkurs czytelniczy

Zwyciężczyni konkursu czytelniczego

Zwyciężyli w II Turnieju Wiedzy o UE

Laureaci turnieju wiedzy

Najmłodsi laureaci II i III miejsca

Konkurs ogólnopolski

Konkurs plastyczny dla miłośników koni

Nowy konkurs plastyczny "Wielkanocne zwierzaki"

Laureatka I miejsca Ula

Maja laureatka I miejsca

Laureatka konkursu plastycznego

Pobierz pliki

Konkursy dla gimnazjalistów

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs ogólnopolski

Młodzi recytatorzy

Konkursy szkolne

Laureatka I miejsca

Kocie konkursy

Konkursy związane z dniem patrona

Konkurs poetycki

Laureatki zabawy związanej z dniem pokoju

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Świętuj z biblioteką urodziny Kubusia Puchatka

Konkurs recytatorski

Konkurs o zdrowym odżywianiu

Maja i Gabrysia laureatki konkursu "Wymarzona, najpiękniejsza choinka"

I miejsce praca Nikoli

Kolejny konkurs

Nowy konkurs

Przepisy kulinarne

I miejsce "Baśniowa przygoda Syriusza w UE"

I miejsce w konkursie "Baśnie UE"

Laureatki konkursu "Zadanie tygodnia"

Biblioteka w krzywym zwierciadle I miejsce

Konkurs czytelniczy Dzień Postaci z Bajek

Konkursy związane z projektem

Laureaci konkursu "Pasje nauczycieli"

Laureaci konkursu "Sieciokompozycja"

Pasje nauczycieli

Ekologiczna Jesień

Turniej wiedzy ekologicznej

Sieciokompozycja

Wakacyjne wojaże

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW