Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

Ogólnopolski konkurs filmowy

2016-03-31 23:16:44, komentarzy: 0

Młody Film – „Obudź w sobie Artystę”

 

 

Projekt „Młody Film” składa się z wydarzeń organizowanych z myślą o młodych ludziach, którzy chcieliby rozwinąć swoje zainteresowania kinematograficzne. Przedsięwzięcie obejmować będzie: przeznaczone dla różnych grup wiekowych warsztaty filmowe „Obudź w sobie film”, warsztaty wolontariuszy i projekcje filmowe. Najważniejszym elementem pozostanie, ogłoszony już po raz trzeci, ogólnopolski konkurs filmowy.

Konkurs "Młody Film" organizowany jest w ramach 43. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach 10-24.07.2016 r.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie maksymalnie dwuminutowego filmu na temat "Obudź w sobie Artystę", zgodnie z własną wizją i w dowolnej technice. Pracę konkursową stanowi film stworzony przez osobę (lub zespół), która nie ukończyła 18 roku życia. Prace konkursowe w formacie .mp4 lub .mov przesyłać należy do 31 maja 2016 roku za pośrednictwem aplikacji zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej festiwalu: www.mlodyfilm.kielecka.zhp.pl


Prezentacja prac konkursowych, rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas 43. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej (dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej konkursu w terminie do 31 maja). Do wygrania atrakcyjne nagrody, m. in. kamera  GoPro 4.


 

 

REGULAMIN KONKURSU


Młody Film
w ramach 43. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu
Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach
10-24.07.2016 r.


§ 1


Postanowienia ogólne


Każdy z nas ma w sobie coś z Artysty, chociaż często nie zdajemy sobie z tego sprawy. „Młody Film” daje niepowtarzalną okazję, by obudzić drzemiącą w nas Sztukę!
Obudź w sobie Artystę, zaskocz nas kreatywnością! Nagraj maksymalnie dwuminutowy film, za pomocą którego pokażesz, że Sztuka jest w Tobie. Przy okazji wygraj najnowszą kamerę GoPro!


§ 2


Organizator konkursu


Organizatorami konkursu są:
Chorągiew Kielecka Związku Harcerstwa Polskiego,
DK-ART Dariusz Kanclerz.


Współorganizatorami konkursu są:
Harcerskie Kroniki Filmowe


Sekretariat konkursu mieści się w biurze Chorągwi Kieleckiej ZHP przy ul. Pańskiej 1A w Kielcach.


Kontakt z organizatorami: film@kielecka.zhp.pl


§ 3


Cele konkursu


Zainspirowanie dzieci i młodzieży do wykorzystania możliwości, które dają współczesne technologie. Promowanie twórczego działania i szeroko pojętej kultury jako ważnej części życia człowieka.


Promowanie Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej jako najważniejszego miejsca na młodzieżowej mapie kultury w Polsce.


§ 4


Temat konkursu


Temat konkursu brzmi „Obudź w sobie Artystę”. Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć maksymalnie dwuminutowy film, wykonany w dowolnej technice, nawiązujący do tematu konkursu.


§ 5


Warunki uczestnictwa


Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która nie ukończyła osiemnastego roku życia.
Narodowość i miejsce zamieszkania nie mają znaczenia.
Konkurs ma charakter otwarty.
W konkursie można brać udział zarówno indywidualnie, jak i w większych zespołach; wszystkie filmy zostaną ocenione przez jury w ten sam sposób.
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.


§ 6


Praca konkursowa


Pracą konkursową jest film o długości nieprzekraczającej 2 minut na zadany temat.
Technika wykonania filmu jest dowolna.
Filmy powinny być przysyłane w formacie mp4 lub mov. Filmy nie spełniające tych wymagań nie będą brane pod uwagę.
Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich.
Prezentowane w pracy treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz posiada do niej wszelkie prawa autorskie. Równocześnie zgadza się na wykorzystanie filmu w celach konkursowych oraz na umieszczenie go na kanale YouTube Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.


§ 7


Zgłoszenie do konkursu


Zgłoszenie do konkursu odbywać się będzie drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej mlodyfilm.kielecka.zhp.pl
Za pośrednictwem tej samej aplikacji uczestnicy prześlą w formie elektronicznej swoją pracę konkursową – film.
Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


§ 8


Terminarz konkursu


Rozpoczęcie konkursu: 14 marca 2016 roku.
Termin nadsyłania prac konkursowych: do 31 maja 2016 roku.
Prezentacja prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu: druga połowa lipca 2016 (dokładny termin i miejsce zostaną podane do dnia 31 maja 2016 na stronie mlodyfilm.kielecka.zhp.pl)


Wydarzenia towarzyszące: otwarte warsztaty filmowe podczas 43. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej (dokładny termin i miejsce zostaną podane do dnia 31 maja 2016 na stronie mlodyfilm.kielecka.zhp.pl).


§ 9


Ogłoszenie wyników konkursu


O wynikach konkursu zadecyduje jury powołane przez organizatorów.
Wyniki konkursu organizatorzy zobowiązują się umieścić na stronie internetowej 43. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej: www.wiatraczek.pl


Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do ograniczenia liczby filmów wyświetlonych podczas przeglądu do dwudziestu, wyłonionych w wyniku preselekcji dokonanej przez jury.


§ 10


Jury
W skład Jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.


§ 11


Wydarzenia towarzyszące


Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia otwartych warsztatów filmowych dotyczących podstaw filmoznawstwa oraz techniki filmowej.
Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich chętnych, nie tylko dla uczestników konkursu.
Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona.


§ 12


Nagrody


Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe dla laureatów trzech pierwszych miejsc w konkursie.
Nagrodą za pierwsze miejsce w konkursie jest kamera GoPro 4.
Podczas prezentacji nadesłanych filmów zostanie rozlosowana nagroda publiczności.


§ 13


Postanowienia końcowe


Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza przyjęcie zasad i warunków Konkursu określonych w Regulaminie.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora – Chorągwi Kieleckiej ZHP.
Z datą dokonania zgłoszenia każda osoba staje się uczestnikiem Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, o czym poinformuje wszystkich zainteresowanych za pośrednictwem strony internetowejwww.mlodyfilm.kielecka.zhp.pl.

 

Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka im. Stefana Żeromskiego

Termin zgłoszeń: 31/05/2016

Termin rozstrzygnięcia: 10-24.07.2016 r.

Termin ogłoszenia wyników: 10-24.07.2016 r.

Nagrody: Nagroda główna: kamera GoPro 4

Przedział wiekowy: 6-18 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Typ: indywidualny, grupowy

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Polecamy

Polecamy

Polecamy

Kolejna zabawa

Kolejne wyzwanie

Pierwsze wyzwanie

Nowy stary konkurs

Pobierz pliki

Mistrzowie Mowy

Najładniejsze

Co to za książka?

Portret Mikołaja

Młody pisarz

Ilustracja do książki "Magiczny domek na drzewie"

Źródło sukcesu

Przypadek nie sądze

Siła wartości

Nowy konkursik

Małe arcydzieła

Ukryte postacie

Napisała i wygrała

14 postać w konkursie

Igły w dłoń i do dzieła

Nagrodzeni znawcy lektur

Niepodległe nagrody

Liczy się szybkość

Nagrodzona

Czytali i wygrali

Nagrodzone zdjęcie

Nowa porcja konkursów

13. Czy ktoś go zna?

Co może być biało czerwone?

Nic dodać nic ująć

Szymon wygrał 3 czekolady brawo TY

Nie marnuj żywności

Kulinarne nagrody

Najlepsza

Ostatnie konkursy

Świetne motto na drzwi do biblioteki

Najładniejszy kostium

Dla młodych ekologów

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Tyle dobrego

Młodzi ilustratorzy

Konkursy dla młodszych czytelników

Konkursy związane z lekturami dla starszych

Młody twórca

Arcydzieło

Konkurs dla najmłodszych

Konkurs dla trochę starszych

Niebieski zawrót głowy

Misiowy konkurs, misiowe nagrody

Nagrody rozdane

Konkurs dla młodszych

Konkurs dla starszych uczniów

Takie książki czytali jak byli mali

Laureatki oślepione blaskiem zwycięstwa

Zwycięska praca

Nowa edycja

Konkurs czytelniczy

Moja, Twoja wolność

Wzdłuż Wisły

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagrody za piramidy

Mistrzynie wypieków nagrodzone

Niebieskie nagrody za baśń o morzu

Panie na podium

Nagrodzone prace

Konkurs recytatorski

Gimnazjalisto konkursy dla Ciebie

Słodki konkurs

Prace nagrodzone

Laureatka I miejsca Turnieju wiedzy ekologicznej

Najpiękniejsze drzewo

Nasi pupile

Piszemy recenzje

Drzewa wiosną

Bezpieczny w sieci

Ważne numery

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Czytanie łączy pokolenia

Pij mleko po raz drugi

Konkurs szkolny

Nagrody dla małych europejczyków

Syriusz w roli głównej

Działamy pomagamy

Najładniejsza praca

Mleczny konkurs

Najładniejszy wiersz

Laureatki I i II miejsca

Nietypowy konkurs

Laureat I miejsca

Nagrody w konkursie

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagroda za I miejsce

konkurs plastyczny

Konkursy o UE

Zachęcamy do wspólnego działania.

To już 5 edycja

Gimnazjalisto rozwiń swój talent

Wolontariat zaprasza do udziału w konkursie

Najpiękniejsza praca

Pierwsza laureatka

Szkolny konkurs

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureaci konkursu UE

Najważniejsze prawo w wakacje

Wymarzona maskotka

Ostatni konkurs

Pobierz pliki

Dumni europejczycy

Jula rozbiła bank z nagrodami

Słoneczno książkowy zawrót głowy

Najładniejszy zwierzak w wykonaniu Zosi

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Baśniowy konik

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Uczestnicy konkursu

Nagrodzone mamy

Atrakcyjne nagrody

Konkursy związane z Kownacką

Baśniowe koniki

Konkurs kulinarny dla mam

Zostań pisarzem, napisz wiersz

Nowy konkurs poetycki

Laureaci I miejsca w konkursie fotograficznym

Nagrodzona praca w konkursie "Bezpieczna zima"

Nagrodzona praca

Laureatki I i IV miejsca

Konkurs profilaktyczny

Konkursy DBI

Aniołki, aniołeczki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Najmłodszy uczestnik konkursu

Szkolny konkurs fotograficzny

Najwięcej wiedziały o UE

Nagrodzone uczennice

Aniołki

Laureat I miejsca

Pan kret zajął I miejsce

I miejsce "Magiczne podróże po literaturze"

Dyplomy za udział w konkursie ogólnopolskim

Zwyciężyli bo laurkę zrobili

Nowy konkurs związany z UE

Konkurs dla rodziców i dzieci

Konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów

Julia laureatka I miejsca

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatki I i II miejsca

Zwycięska praca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs kulinarny dla mam

Konkurs profilaktyczny w ramach programu "Trzymaj formę"

Konkurs czytelniczy

Zwyciężczyni konkursu czytelniczego

Zwyciężyli w II Turnieju Wiedzy o UE

Laureaci turnieju wiedzy

Najmłodsi laureaci II i III miejsca

Konkurs ogólnopolski

Konkurs plastyczny dla miłośników koni

Nowy konkurs plastyczny "Wielkanocne zwierzaki"

Laureatka I miejsca Ula

Maja laureatka I miejsca

Laureatka konkursu plastycznego

Pobierz pliki

Konkursy dla gimnazjalistów

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs ogólnopolski

Młodzi recytatorzy

Konkursy szkolne

Laureatka I miejsca

Kocie konkursy

Konkursy związane z dniem patrona

Konkurs poetycki

Laureatki zabawy związanej z dniem pokoju

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Świętuj z biblioteką urodziny Kubusia Puchatka

Konkurs recytatorski

Konkurs o zdrowym odżywianiu

Maja i Gabrysia laureatki konkursu "Wymarzona, najpiękniejsza choinka"

I miejsce praca Nikoli

Kolejny konkurs

Nowy konkurs

Przepisy kulinarne

I miejsce "Baśniowa przygoda Syriusza w UE"

I miejsce w konkursie "Baśnie UE"

Laureatki konkursu "Zadanie tygodnia"

Biblioteka w krzywym zwierciadle I miejsce

Konkurs czytelniczy Dzień Postaci z Bajek

Konkursy związane z projektem

Laureaci konkursu "Pasje nauczycieli"

Laureaci konkursu "Sieciokompozycja"

Pasje nauczycieli

Ekologiczna Jesień

Turniej wiedzy ekologicznej

Sieciokompozycja

Wakacyjne wojaże

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW