Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

Ogólnopolski konkurs plastyczny ” Daj się lepiej poznać”

2015-04-16 17:38:00, komentarzy: 0

” Daj się lepiej poznać”

 

 

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Konkurs będzie przeprowadzany w czterech kategoriach wiekowych:
- do lat 6
- 7-10 lat
- 11-13 lat
- 14-16 lat

Technika wykonania prac dowolna
Format prac A3-A2
Uczestnicy konkursu zgłaszają prace wykonane samodzielnie. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, a z jednej placówki może wpłynąć do 6 prac.

Prace, wraz z wypełnioną metryczką oraz zgodą rodzica lub opiekuna na udział w konkursie należy dostarczyć do 22 maja 2015 roku na adres:

Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe „Tęcza”
ul. Kościelna 2
05-830 Nadarzyn


Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe „Tęcza”
zaprasza do wzięcia udziału
w
II OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
VI EDYCJI „BARWY DZIECIŃSTWA”
Tegoroczne hasło konkursu:
„Daj się lepiej poznać”

REGULAMIN:
I Cel :
• autoprezentacja poprzez przedstawienie swoich zainteresowań, hobby, sposobu spędzania wolnego czasu, ulubionych potraw, miejsc i tego wszystkiego co charakteryzuje daną osobę;
• wyrabianie poczucia wrażliwości estetycznej;
• budowanie poczucia własnej wartości i rozwijanie wyobraźni;
• popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

II Organizator Konkursu: Gminne Ognisko Dziecięco - Młodzieżowe „Tęcza” w Nadarzynie

III Adresaci: konkurs kierowany jest do przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, placówek wsparcia dziennego, ognisk wychowawczych, świetlic środowiskowych oraz socjoterapeutycznych.

IV Kategorie
Praca indywidualna

V Kategorie wiekowe
- do lat 6
- 7-10 lat
- 11-13 lat
- 14-16 lat

VI Prace konkursowe: format prac A3, A2, technika dowolna.
W konkursie mogą brać udział wyłączenie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane. Uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę, placówka maksymalnie 6 prac. Spośród nadesłanych prac Jury (wybrane przez Organizatora) wybierze trzy prace z każdej kategorii: 1 miejsce oraz 2 wyróżnienia.
Kryteria oceny: samodzielność, pomysłowość, staranność wykonania, wyraz artystyczny.
O wynikach konkursu rozdaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo. Informacja będzie również dostępna na stronie Organizatora: www.ognisko.nadarzyn.pl
Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

VII Opis i dostarczenie prac:
Prace muszą zawierać wypełnioną zgodę opiekuna na przetwarzanie danych osobowych oraz metryczkę przyklejona z przodu pracy, zawierającą:
- pełne imię i nazwisko, wiek autora
- placówka (nazwa, dokładny adres, nr telefonu, email)
- pełne imię i nazwisko instruktora/nauczyciela
-do prac należy dołączyć listę zbiorczą uczestników biorących udział w konkursie

VIII Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

IX Nagrody:
1.Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe .
2.Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
3.Wręczenie nagród nastąpi 7 czerwca 2015 r. (niedziela) około godz. 16:00 podczas VII Pikniku Rodzinnego ” w Nadarzynie, ul. Kościelna 2 (plac przy kościele ).

X Terminy
Zgłoszenie prac konkursowych do 22 maja 2015 r., po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
Ocena prac 26 maja 2015 r.
Otwarcie wystawy pokonkursowej, rozdanie nagród 7 czerwca 2015 r. podczas Pikniku Rodzinnego w siedzibie GODM „Tęcza” w Nadarzynie, ul. Kościelna 2 (plac przy kościele ).
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji nadesłanych na konkurs prac konkursowych.
Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Krystyna Masłowska
Dyrektor GODM „Tęcza”

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych
osobowych:
„Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora pracy
w związku z udziałem w konkursie
………………………………………………………...…….……………………………...…,
we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania"

............................................................................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na udział w konkursie
i rozpowszechnianie nadesłanej pracy:

„Wyrażam zgodę na udział ................................................................................... * w konkursie
……………………………………………………………………………….... organizowanym przez ………………………………………………………………………………….……..……… oraz na wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności
………………………………………………………………………………………………….
..............................................................................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)
*imię i nazwisko autora pracy

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu …………………………………………………………………………….….. organizowanego przez …………………………………….…………………………………………………………….. oraz akceptuję jego warunki.

..............................................................................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)
« powrót

Dodaj nowy komentarz

Polecamy

Polecamy

Polecamy

Kolejna zabawa

Kolejne wyzwanie

Pierwsze wyzwanie

Nowy stary konkurs

Pobierz pliki

Mistrzowie Mowy

Najładniejsze

Co to za książka?

Portret Mikołaja

Młody pisarz

Ilustracja do książki "Magiczny domek na drzewie"

Źródło sukcesu

Przypadek nie sądze

Siła wartości

Nowy konkursik

Małe arcydzieła

Ukryte postacie

Napisała i wygrała

14 postać w konkursie

Igły w dłoń i do dzieła

Nagrodzeni znawcy lektur

Niepodległe nagrody

Liczy się szybkość

Nagrodzona

Czytali i wygrali

Nagrodzone zdjęcie

Nowa porcja konkursów

13. Czy ktoś go zna?

Co może być biało czerwone?

Nic dodać nic ująć

Szymon wygrał 3 czekolady brawo TY

Nie marnuj żywności

Kulinarne nagrody

Najlepsza

Ostatnie konkursy

Świetne motto na drzwi do biblioteki

Najładniejszy kostium

Dla młodych ekologów

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Tyle dobrego

Młodzi ilustratorzy

Konkursy dla młodszych czytelników

Konkursy związane z lekturami dla starszych

Młody twórca

Arcydzieło

Konkurs dla najmłodszych

Konkurs dla trochę starszych

Niebieski zawrót głowy

Misiowy konkurs, misiowe nagrody

Nagrody rozdane

Konkurs dla młodszych

Konkurs dla starszych uczniów

Takie książki czytali jak byli mali

Laureatki oślepione blaskiem zwycięstwa

Zwycięska praca

Nowa edycja

Konkurs czytelniczy

Moja, Twoja wolność

Wzdłuż Wisły

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagrody za piramidy

Mistrzynie wypieków nagrodzone

Niebieskie nagrody za baśń o morzu

Panie na podium

Nagrodzone prace

Konkurs recytatorski

Gimnazjalisto konkursy dla Ciebie

Słodki konkurs

Prace nagrodzone

Laureatka I miejsca Turnieju wiedzy ekologicznej

Najpiękniejsze drzewo

Nasi pupile

Piszemy recenzje

Drzewa wiosną

Bezpieczny w sieci

Ważne numery

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Czytanie łączy pokolenia

Pij mleko po raz drugi

Konkurs szkolny

Nagrody dla małych europejczyków

Syriusz w roli głównej

Działamy pomagamy

Najładniejsza praca

Mleczny konkurs

Najładniejszy wiersz

Laureatki I i II miejsca

Nietypowy konkurs

Laureat I miejsca

Nagrody w konkursie

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagroda za I miejsce

konkurs plastyczny

Konkursy o UE

Zachęcamy do wspólnego działania.

To już 5 edycja

Gimnazjalisto rozwiń swój talent

Wolontariat zaprasza do udziału w konkursie

Najpiękniejsza praca

Pierwsza laureatka

Szkolny konkurs

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureaci konkursu UE

Najważniejsze prawo w wakacje

Wymarzona maskotka

Ostatni konkurs

Pobierz pliki

Dumni europejczycy

Jula rozbiła bank z nagrodami

Słoneczno książkowy zawrót głowy

Najładniejszy zwierzak w wykonaniu Zosi

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Baśniowy konik

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Uczestnicy konkursu

Nagrodzone mamy

Atrakcyjne nagrody

Konkursy związane z Kownacką

Baśniowe koniki

Konkurs kulinarny dla mam

Zostań pisarzem, napisz wiersz

Nowy konkurs poetycki

Laureaci I miejsca w konkursie fotograficznym

Nagrodzona praca w konkursie "Bezpieczna zima"

Nagrodzona praca

Laureatki I i IV miejsca

Konkurs profilaktyczny

Konkursy DBI

Aniołki, aniołeczki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Najmłodszy uczestnik konkursu

Szkolny konkurs fotograficzny

Najwięcej wiedziały o UE

Nagrodzone uczennice

Aniołki

Laureat I miejsca

Pan kret zajął I miejsce

I miejsce "Magiczne podróże po literaturze"

Dyplomy za udział w konkursie ogólnopolskim

Zwyciężyli bo laurkę zrobili

Nowy konkurs związany z UE

Konkurs dla rodziców i dzieci

Konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów

Julia laureatka I miejsca

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatki I i II miejsca

Zwycięska praca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs kulinarny dla mam

Konkurs profilaktyczny w ramach programu "Trzymaj formę"

Konkurs czytelniczy

Zwyciężczyni konkursu czytelniczego

Zwyciężyli w II Turnieju Wiedzy o UE

Laureaci turnieju wiedzy

Najmłodsi laureaci II i III miejsca

Konkurs ogólnopolski

Konkurs plastyczny dla miłośników koni

Nowy konkurs plastyczny "Wielkanocne zwierzaki"

Laureatka I miejsca Ula

Maja laureatka I miejsca

Laureatka konkursu plastycznego

Pobierz pliki

Konkursy dla gimnazjalistów

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs ogólnopolski

Młodzi recytatorzy

Konkursy szkolne

Laureatka I miejsca

Kocie konkursy

Konkursy związane z dniem patrona

Konkurs poetycki

Laureatki zabawy związanej z dniem pokoju

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Świętuj z biblioteką urodziny Kubusia Puchatka

Konkurs recytatorski

Konkurs o zdrowym odżywianiu

Maja i Gabrysia laureatki konkursu "Wymarzona, najpiękniejsza choinka"

I miejsce praca Nikoli

Kolejny konkurs

Nowy konkurs

Przepisy kulinarne

I miejsce "Baśniowa przygoda Syriusza w UE"

I miejsce w konkursie "Baśnie UE"

Laureatki konkursu "Zadanie tygodnia"

Biblioteka w krzywym zwierciadle I miejsce

Konkurs czytelniczy Dzień Postaci z Bajek

Konkursy związane z projektem

Laureaci konkursu "Pasje nauczycieli"

Laureaci konkursu "Sieciokompozycja"

Pasje nauczycieli

Ekologiczna Jesień

Turniej wiedzy ekologicznej

Sieciokompozycja

Wakacyjne wojaże

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW