Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

Ogólnopolski konkurs plastyczny „KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM”

2015-11-29 22:13:58, komentarzy: 0

I  OGÓLNOPOLSKI KONKURS TWÓRCZOŚCI  PLASTYCZNEJ

KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM”

Pod patronatem
 Marka Tramś Starosty Powiatu Polkowickiego oraz

 Wiesława Wabika Burmistrza Polkowic

 

Organizator:
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach

Konkurs Plastyczny „Kwiat dziełem doskonałym” jest zaproszeniem skierowanym do dzieci, młodzieży  i ludzi starszych. Celem konkursu jest rozbudzenie  zainteresowania  różnymi gatunkami kwiatów rosnących w Polsce oraz nawiązanie współpracy przez mieszkańców z różnych regionów kraju             w zakresie ochrony przyrody ojczystej.

 

I CELE KONKURSU:

*poznanie różnych gatunków kwiatów rosnących w poszczególnych regionach Polski,

*nawiązanie współpracy środowisk kulturalnych różnych regionów kraju do realizacji wspólnego celu, jakim jest ochrona kwiatów,                                                                                                                                  * doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę,                                                        *zachęcenie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu i wykorzystania pieszych wycieczek, do poznania piękna jakim jest różnorodność kwiatów,                                                                                *rozwijanie umiejętności obserwacji oraz przenoszenie zaobserwowanych zjawisk, na język sztuki,     *prezentacja dążeń i osiągnięć twórczych uczestników w tematyce określonej hasłem programowym konkursu,                                                                                                                                                                    *nabywanie umiejętności logistycznych przez uczniów(uczniowie współorganizatorami konkursu),                                          *promocja szkoły, Gminy i Starostwa Polkowice.                                                   

II. Przedmiot i warunki konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 r. życia oraz młodzieży, dorosłych i seniorów .

2. Uczestnicy przygotowują samodzielnie prace plastyczne inspirowane obserwacją świata kwiatów,   z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej.

 W I edycji konkursu nie jest wymagany podział na przynależność kwiatów do określonego gatunku.

Zapraszamy już dzisiaj do II edycji naszego konkursu „KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM 2017”,                      pod hasłem „ KWIATY POLNE”

3. Przyjmowane będą prace płaskie i przestrzenne – różne techniki– prosimy nie używać materiałów nietrwałych i sypkich.

 4. Prace płaskie można  wykonać  w formatach  A4-A2. Nie należy ich składać, oprawiać  ani rolować!

5. Praca przestrzenna powinna mieć wymiary nie większe niż 40cm x 40cm,

6. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
7. Każdy autor  może złożyć w konkursie dwie fotografie w formacie 30cm  x 45 cm,  które stanowią komplet o tematyce konkursowej.
8 .Do prac należy dołączyć płytę CD z cyfrowym zapisem zdjęć.
9. Prace powinny być opisane - to jest posiadać tytuł, imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE
*Złożone do konkursu prace pozostają własnością organizatora.
*Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac uczestników konkursu w prasie, w internecie, oraz wykorzystania ich w inny sposób w celach promocyjnych organizatora oraz gminy i starostwa            w Polkowicach.                                                                                                                                                        *Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania prac w różnych formach.

*Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu  lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów  dla potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926, z późn. zm.)

*Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną lub telefoniczną.
*Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

*Organizator nie pokrywa kosztów związanych z udziałem uczestników w uroczystości  wręczenia nagród.

*Nagrody nieodebrane podczas finału konkursu można odebrać do 30 sierpnia 2016 r. lub zostaną przesłane na koszt zwycięzcy  (za  jego zgodą).

*Do prac należy dołączyć kopertę zawierającą metryczki ekspozycyjne zawierające nazwę wybranego kwiatu : nazwę potoczną-naukową - łacińską.

 Zastosować czcionkę Times New Roman (rozmiar 20)

*N a odwrocie każda praca powinna być podpisana danymi dotyczącymi poszczególnych uczestników -Imię, nazwisko i wiek uczestnika, adres zamieszkania lub placówki na terenie, której praca została wykonana oraz danymi opiekuna artystycznego.

* Chętni do udziału w konkursie zobowiązani są do przesłania wykonanych prac  w nieprzekraczalnym terminie - do 15 marca 2016 r. ". Prosimy o przysyłanie prac listami i paczkami zwykłymi.

 IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA:

  1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
  2. Organizator powoła jury, które zdecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu, zakwalifikowaniu prac na wystawę oraz przyznaniu nagród.
  3.  W kryteriach oceny zostaną uwzględnione: zgodność z tematem, oryginalność, jakość wykonania, wyraz artystyczny,  stopień trudności wykonania.
  4.  Nagrody przyznawane będą w pięciu kategoriach wiekowych: grupy przedszkolne (4-6 lat), klasy I – III szkół podstawowych, klasy IV – VI szkół podstawowych, klasy I – III  z gimnazjum, szkoły średnie  i od 19 lat wzwyż.
  5. W zależności od ilości zgłoszonych prac płaskich i przestrzennych będą rozpatrywane                              w osobnych kategoriach.

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do  25 maja 2016 r.

Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą e-mail, za pośrednictwem placówek kierujących. Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronie internetowej Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Polkowicach .

W przypadku wielu prac, do przesyłki należy dołączyć  listę zbiorczą autorów  prac opatrzoną pieczęcią placówki.

Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie pokonkursowej wystawy odbędzie się w maju 2016 roku w Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Polkowicach  ul. Ociosowa 3.

 (o dniu i godzinie wernisażu laureaci zostaną poinformowani odrębnym pismem).

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie konkursu. Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres e-mail: wacińska.malgorzata@gmail.com lub dzwoniąc od 16.00- 18.00 na numer  telefonu 665951967 lub 76 845 69 43, 77 845 65 15.

Organizator: Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach

Termin zgłoszeń: 15/03/2016

Termin rozstrzygnięcia: 25.05.2016

Termin ogłoszenia wyników: maj

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: od 4 lat

Region: ogólnopolski

Koordynator konkursu : Małgorzata Wacińska

 

 

 

 

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Polecamy

Polecamy

Polecamy

Kolejna zabawa

Kolejne wyzwanie

Pierwsze wyzwanie

Nowy stary konkurs

Pobierz pliki

Mistrzowie Mowy

Najładniejsze

Co to za książka?

Portret Mikołaja

Młody pisarz

Ilustracja do książki "Magiczny domek na drzewie"

Źródło sukcesu

Przypadek nie sądze

Siła wartości

Nowy konkursik

Małe arcydzieła

Ukryte postacie

Napisała i wygrała

14 postać w konkursie

Igły w dłoń i do dzieła

Nagrodzeni znawcy lektur

Niepodległe nagrody

Liczy się szybkość

Nagrodzona

Czytali i wygrali

Nagrodzone zdjęcie

Nowa porcja konkursów

13. Czy ktoś go zna?

Co może być biało czerwone?

Nic dodać nic ująć

Szymon wygrał 3 czekolady brawo TY

Nie marnuj żywności

Kulinarne nagrody

Najlepsza

Ostatnie konkursy

Świetne motto na drzwi do biblioteki

Najładniejszy kostium

Dla młodych ekologów

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Tyle dobrego

Młodzi ilustratorzy

Konkursy dla młodszych czytelników

Konkursy związane z lekturami dla starszych

Młody twórca

Arcydzieło

Konkurs dla najmłodszych

Konkurs dla trochę starszych

Niebieski zawrót głowy

Misiowy konkurs, misiowe nagrody

Nagrody rozdane

Konkurs dla młodszych

Konkurs dla starszych uczniów

Takie książki czytali jak byli mali

Laureatki oślepione blaskiem zwycięstwa

Zwycięska praca

Nowa edycja

Konkurs czytelniczy

Moja, Twoja wolność

Wzdłuż Wisły

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagrody za piramidy

Mistrzynie wypieków nagrodzone

Niebieskie nagrody za baśń o morzu

Panie na podium

Nagrodzone prace

Konkurs recytatorski

Gimnazjalisto konkursy dla Ciebie

Słodki konkurs

Prace nagrodzone

Laureatka I miejsca Turnieju wiedzy ekologicznej

Najpiękniejsze drzewo

Nasi pupile

Piszemy recenzje

Drzewa wiosną

Bezpieczny w sieci

Ważne numery

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Czytanie łączy pokolenia

Pij mleko po raz drugi

Konkurs szkolny

Nagrody dla małych europejczyków

Syriusz w roli głównej

Działamy pomagamy

Najładniejsza praca

Mleczny konkurs

Najładniejszy wiersz

Laureatki I i II miejsca

Nietypowy konkurs

Laureat I miejsca

Nagrody w konkursie

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagroda za I miejsce

konkurs plastyczny

Konkursy o UE

Zachęcamy do wspólnego działania.

To już 5 edycja

Gimnazjalisto rozwiń swój talent

Wolontariat zaprasza do udziału w konkursie

Najpiękniejsza praca

Pierwsza laureatka

Szkolny konkurs

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureaci konkursu UE

Najważniejsze prawo w wakacje

Wymarzona maskotka

Ostatni konkurs

Pobierz pliki

Dumni europejczycy

Jula rozbiła bank z nagrodami

Słoneczno książkowy zawrót głowy

Najładniejszy zwierzak w wykonaniu Zosi

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Baśniowy konik

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Uczestnicy konkursu

Nagrodzone mamy

Atrakcyjne nagrody

Konkursy związane z Kownacką

Baśniowe koniki

Konkurs kulinarny dla mam

Zostań pisarzem, napisz wiersz

Nowy konkurs poetycki

Laureaci I miejsca w konkursie fotograficznym

Nagrodzona praca w konkursie "Bezpieczna zima"

Nagrodzona praca

Laureatki I i IV miejsca

Konkurs profilaktyczny

Konkursy DBI

Aniołki, aniołeczki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Najmłodszy uczestnik konkursu

Szkolny konkurs fotograficzny

Najwięcej wiedziały o UE

Nagrodzone uczennice

Aniołki

Laureat I miejsca

Pan kret zajął I miejsce

I miejsce "Magiczne podróże po literaturze"

Dyplomy za udział w konkursie ogólnopolskim

Zwyciężyli bo laurkę zrobili

Nowy konkurs związany z UE

Konkurs dla rodziców i dzieci

Konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów

Julia laureatka I miejsca

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatki I i II miejsca

Zwycięska praca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs kulinarny dla mam

Konkurs profilaktyczny w ramach programu "Trzymaj formę"

Konkurs czytelniczy

Zwyciężczyni konkursu czytelniczego

Zwyciężyli w II Turnieju Wiedzy o UE

Laureaci turnieju wiedzy

Najmłodsi laureaci II i III miejsca

Konkurs ogólnopolski

Konkurs plastyczny dla miłośników koni

Nowy konkurs plastyczny "Wielkanocne zwierzaki"

Laureatka I miejsca Ula

Maja laureatka I miejsca

Laureatka konkursu plastycznego

Pobierz pliki

Konkursy dla gimnazjalistów

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs ogólnopolski

Młodzi recytatorzy

Konkursy szkolne

Laureatka I miejsca

Kocie konkursy

Konkursy związane z dniem patrona

Konkurs poetycki

Laureatki zabawy związanej z dniem pokoju

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Świętuj z biblioteką urodziny Kubusia Puchatka

Konkurs recytatorski

Konkurs o zdrowym odżywianiu

Maja i Gabrysia laureatki konkursu "Wymarzona, najpiękniejsza choinka"

I miejsce praca Nikoli

Kolejny konkurs

Nowy konkurs

Przepisy kulinarne

I miejsce "Baśniowa przygoda Syriusza w UE"

I miejsce w konkursie "Baśnie UE"

Laureatki konkursu "Zadanie tygodnia"

Biblioteka w krzywym zwierciadle I miejsce

Konkurs czytelniczy Dzień Postaci z Bajek

Konkursy związane z projektem

Laureaci konkursu "Pasje nauczycieli"

Laureaci konkursu "Sieciokompozycja"

Pasje nauczycieli

Ekologiczna Jesień

Turniej wiedzy ekologicznej

Sieciokompozycja

Wakacyjne wojaże

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW