Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

Zabierz mnie tam wyobraźnią konkurs plastyczny ogólnopolski

2015-01-25 19:19:25, komentarzy: 0

Hasło tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zabierz mnie tam wyobraźnią" brzmi "NIESAMOWITE ZWIERZAKI" czyli świat zwierząt widziany oczami wyobraźni plastycznej. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat.

Udział w konkursie można zgłaszać indywidualnie lub poprzez placówkę oświatową lub kulturalną. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę. Prace muszą być wykonane indywidualnie, nie przyjmuje się prac zbiorowych. Z jednej placówki można zgłosić do 10 prac.

Technika wykonania prac: dowolna płaska technika plastyczna (techniki malarskie, graficzne, rysunkowe, cyfrowe, collage z trwałych materiałów).
Format prac: nie większy niż A3

Prace będą oceniane w czterech grupach wiekowych:
6-9 lat
10-12 lat
13-15 lat
16-19 lat

Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem oraz zaopatrzyć w metryczkę (według wytycznych z regulaminu).

Prace na konkurs można przesyłać do 20 kwietnia 2015 roku na adres

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Kopernika 45
95-015 GłownoREGULAMIN II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ZABIERZ MNIE TAM WYOBRAŹNIĄ 2015 "NIESAMOWITE ZWIERZAKI"
I. ORGANIZATOR: Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie.
II. TEMAT: Hasłem tegorocznej edycji konkursu są "NIESAMOWITE ZWIERZAKI" czyli świat zwierząt i one same widziane oczami wyobraźni plastycznej.
III. CEL KONKURSU:
Rozwijanie wyobraźni i umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.
Pozyskanie i prezentacja interesujących warsztatowo realizacji plastycznych.
Doskonalenie warsztatu plastycznego poprzez udział w konkursie.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Zaproszenie do udziału w konkursie kierujemy do dzieci i młodzieży, podopiecznych różnych typów placówek /przedszkoli, szkół podstawowych, centrów kultury, pracowni plastycznych, placówek specjalnych/
2. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę wykonaną dowolną płaską techniką plastyczną / techniki malarskie, graficzne, rysunkowe, cyfrowe, collage z trwałych materiałów itp. / Liczba prac reprezentujących placówkę lub pracownię plastyczną w konkursie nie może przekroczyć ilości 10 sztuk.
3. Maksymalny, dopuszczalny format pracy plastycznej to format A3. Nie dopuszcza się stosowania kolorowego passe-partout.
4. Prace ocenione zostaną w następujących kategoriach wiekowych:
 6-9 lat,
 10-12 lat,
 13-15 lat,
 16-19 lat,
5. Organizator dopuszcza zgłoszenia indywidualne.
6. Prace nadesłane na konkurs winny być zabezpieczone przed zniszczeniem oraz opatrzone czytelną METRYCZKĄ zawierającą następujące dane:
- IMIĘ , NAZWISKO, WIEK, UCZESTNIKA KONKURSU
- NAZWA I ADRES REPREZENTOWANEJ PLACÓWKI
- IMIĘ, NAZWISKO, TELEFON INSTRUKTORA/NAUCZYCIELA/
- IMIĘ, NAZWISKO, TELEFON RODZICA/OPIEKUNA /w przypadku zgłoszeń indywidualnych /
7. Wszystkie zgłoszone na konkurs prace oceni jury. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia. Decyzje Jury są ostateczne.

V. TERMINY
Konkurs rozpoczyna się 20.01.2015 i ma charakter jednoetapowy. Zgłaszanie prac do konkursu upływa z dniem 20.04.2015. Prace należy przekazać na adres organizatora:
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
UL. KOPERNIKA 45
95-015 GŁOWNO
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w siedzibie organizatora bądź innym wskazanym miejscu . Wyniki Konkursu i dokładny termin jego podsumowania opublikowany zostanie na stronie internetowej mok.glowno.pl. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
VI. UWAGI KOŃCOWE
* Każda praca może mieć tylko jednego autora - w konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe.
* Nadesłane na konkurs prace nie mogą być zrolowane.
* Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac podczas ich transportu.
* Laureaci Konkursu mogą odebrać nagrody podczas finału Konkursu lub w innym uzgodnionym terminie w siedzibie organizatora jedynie za potwierdzeniem odbioru.
* Nadesłane na konkurs prace nienagrodzone, niewyróżnione i niekwalifikowane do wystawy mogą zostać odebrane w ustalonym terminie w siedzibie organizatora bądź odesłane na koszt odbiorcy.
* Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania prac.
DANE OSOBOWE: Dane osobowe uczestników konkursu mogą być wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez organizatora na potrzeby niniejszego konkursu. PRAWO DO WYKORZYSTANIA NADESŁANYCH PRAC:
1. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie, przystosowanie i publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu.
2. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz na jej wykorzystywanie w środkach masowego przekazu przez organizatora.
3. Uczestnik wyraża ponadto zgodę na możliwość upoważnienia przez organizatora podmiotów współpracujących z organizatorem do wykorzystania nadesłanej pracy we wskazanym wyżej zakresie.
4. Udzielenie ww. praw nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz uczestnika.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego regulaminu. Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie organizatora i na stronie internetowej www.mok.glowno.pl Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i ostatecznej interpretacji ewentualnych spornych kwestii wynikających z niniejszego regulaminu. Organizator udziela dodatkowej informacji pod numerem tel.: 42 719 11 43 bądź adresem: mokglowno@op.pl lub sadamczewski@mok.glowno.pl
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE, ŻYCZĄC WAM RADOŚCI TWORZENIA!


 


« powrót

Dodaj nowy komentarz

Polecamy

Polecamy

Polecamy

Kolejna zabawa

Kolejne wyzwanie

Pierwsze wyzwanie

Nowy stary konkurs

Pobierz pliki

Mistrzowie Mowy

Najładniejsze

Co to za książka?

Portret Mikołaja

Młody pisarz

Ilustracja do książki "Magiczny domek na drzewie"

Źródło sukcesu

Przypadek nie sądze

Siła wartości

Nowy konkursik

Małe arcydzieła

Ukryte postacie

Napisała i wygrała

14 postać w konkursie

Igły w dłoń i do dzieła

Nagrodzeni znawcy lektur

Niepodległe nagrody

Liczy się szybkość

Nagrodzona

Czytali i wygrali

Nagrodzone zdjęcie

Nowa porcja konkursów

13. Czy ktoś go zna?

Co może być biało czerwone?

Nic dodać nic ująć

Szymon wygrał 3 czekolady brawo TY

Nie marnuj żywności

Kulinarne nagrody

Najlepsza

Ostatnie konkursy

Świetne motto na drzwi do biblioteki

Najładniejszy kostium

Dla młodych ekologów

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Tyle dobrego

Młodzi ilustratorzy

Konkursy dla młodszych czytelników

Konkursy związane z lekturami dla starszych

Młody twórca

Arcydzieło

Konkurs dla najmłodszych

Konkurs dla trochę starszych

Niebieski zawrót głowy

Misiowy konkurs, misiowe nagrody

Nagrody rozdane

Konkurs dla młodszych

Konkurs dla starszych uczniów

Takie książki czytali jak byli mali

Laureatki oślepione blaskiem zwycięstwa

Zwycięska praca

Nowa edycja

Konkurs czytelniczy

Moja, Twoja wolność

Wzdłuż Wisły

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagrody za piramidy

Mistrzynie wypieków nagrodzone

Niebieskie nagrody za baśń o morzu

Panie na podium

Nagrodzone prace

Konkurs recytatorski

Gimnazjalisto konkursy dla Ciebie

Słodki konkurs

Prace nagrodzone

Laureatka I miejsca Turnieju wiedzy ekologicznej

Najpiękniejsze drzewo

Nasi pupile

Piszemy recenzje

Drzewa wiosną

Bezpieczny w sieci

Ważne numery

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Czytanie łączy pokolenia

Pij mleko po raz drugi

Konkurs szkolny

Nagrody dla małych europejczyków

Syriusz w roli głównej

Działamy pomagamy

Najładniejsza praca

Mleczny konkurs

Najładniejszy wiersz

Laureatki I i II miejsca

Nietypowy konkurs

Laureat I miejsca

Nagrody w konkursie

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagroda za I miejsce

konkurs plastyczny

Konkursy o UE

Zachęcamy do wspólnego działania.

To już 5 edycja

Gimnazjalisto rozwiń swój talent

Wolontariat zaprasza do udziału w konkursie

Najpiękniejsza praca

Pierwsza laureatka

Szkolny konkurs

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureaci konkursu UE

Najważniejsze prawo w wakacje

Wymarzona maskotka

Ostatni konkurs

Pobierz pliki

Dumni europejczycy

Jula rozbiła bank z nagrodami

Słoneczno książkowy zawrót głowy

Najładniejszy zwierzak w wykonaniu Zosi

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Baśniowy konik

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Uczestnicy konkursu

Nagrodzone mamy

Atrakcyjne nagrody

Konkursy związane z Kownacką

Baśniowe koniki

Konkurs kulinarny dla mam

Zostań pisarzem, napisz wiersz

Nowy konkurs poetycki

Laureaci I miejsca w konkursie fotograficznym

Nagrodzona praca w konkursie "Bezpieczna zima"

Nagrodzona praca

Laureatki I i IV miejsca

Konkurs profilaktyczny

Konkursy DBI

Aniołki, aniołeczki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Najmłodszy uczestnik konkursu

Szkolny konkurs fotograficzny

Najwięcej wiedziały o UE

Nagrodzone uczennice

Aniołki

Laureat I miejsca

Pan kret zajął I miejsce

I miejsce "Magiczne podróże po literaturze"

Dyplomy za udział w konkursie ogólnopolskim

Zwyciężyli bo laurkę zrobili

Nowy konkurs związany z UE

Konkurs dla rodziców i dzieci

Konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów

Julia laureatka I miejsca

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatki I i II miejsca

Zwycięska praca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs kulinarny dla mam

Konkurs profilaktyczny w ramach programu "Trzymaj formę"

Konkurs czytelniczy

Zwyciężczyni konkursu czytelniczego

Zwyciężyli w II Turnieju Wiedzy o UE

Laureaci turnieju wiedzy

Najmłodsi laureaci II i III miejsca

Konkurs ogólnopolski

Konkurs plastyczny dla miłośników koni

Nowy konkurs plastyczny "Wielkanocne zwierzaki"

Laureatka I miejsca Ula

Maja laureatka I miejsca

Laureatka konkursu plastycznego

Pobierz pliki

Konkursy dla gimnazjalistów

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs ogólnopolski

Młodzi recytatorzy

Konkursy szkolne

Laureatka I miejsca

Kocie konkursy

Konkursy związane z dniem patrona

Konkurs poetycki

Laureatki zabawy związanej z dniem pokoju

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Świętuj z biblioteką urodziny Kubusia Puchatka

Konkurs recytatorski

Konkurs o zdrowym odżywianiu

Maja i Gabrysia laureatki konkursu "Wymarzona, najpiękniejsza choinka"

I miejsce praca Nikoli

Kolejny konkurs

Nowy konkurs

Przepisy kulinarne

I miejsce "Baśniowa przygoda Syriusza w UE"

I miejsce w konkursie "Baśnie UE"

Laureatki konkursu "Zadanie tygodnia"

Biblioteka w krzywym zwierciadle I miejsce

Konkurs czytelniczy Dzień Postaci z Bajek

Konkursy związane z projektem

Laureaci konkursu "Pasje nauczycieli"

Laureaci konkursu "Sieciokompozycja"

Pasje nauczycieli

Ekologiczna Jesień

Turniej wiedzy ekologicznej

Sieciokompozycja

Wakacyjne wojaże

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW