Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

Regulamin biblioteki obowiązujący od 04.01.2016 r.

2016-01-06 13:43:32, komentarzy: 0

Regulamin biblioteki

Wypożyczalnia

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do końca maja każdego roku.                Z zasobów biblioteki czytelnicy korzystają w wyznaczonych godzinach.
 3.  Czytelnicy mają wolny dostęp do półek, tj. mogą korzystać samodzielnie ze wszystkich zbiorów wypożyczalni.
  1. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
  2. Uczniowie klas I szkoły podstawowej zostają czytelnikami biblioteki po uroczystości pasowania na czytelnika.
  3. Uczniowie szkoły podstawowej jednorazowo mogą wypożyczyć maksymalnie 4 książki (w tym l lekturę), podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia nie są wliczane. 
  4. Uczniowie gimnazjum jednorazowo mogą wypożyczyć maksymalnie 5 książek  (w tym 2 lektury), podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia nie są wliczane
  5. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mogą jednorazowo
   wypożyczyć więcej materiałów.
  6. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.
  7. Okres wypożyczenia nie może przekroczyć 30 dni od dnia wypożyczenia.
  8. Czytelnik może ubiegać się o przedłużenie terminu zwrotu książki. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia.
  9. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień. Zarezerwowane książki są przechowywane przez tydzień czasu.
  10. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed ich wypożyczeniem powinien zgłosić dostrzeżone uszkodzenia.
  11. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki (lub innego dokumentu ze zbiorów bibliotecznych) należy odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez bibliotekarza pozycję.
  12. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych książek.
  13. Uczniowie i nauczyciele szkoły zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych książek na 4 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
  14. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
  15. Biblioteka przyjmuje dobrowolne dary książkowe.
  16. Wszelkie inne sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga nauczyciel  bibliotekarz.
« powrót

Dodaj nowy komentarz

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW