Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

Regulamin czytelni

2013-11-06 19:24:29, komentarzy: 0

II Czytelnia

 

1.       Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły.

2.       W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

3.       Przed wejściem do czytelni torby i plecaki należy zostawić w wyznaczonym do tego miejscu.

4.       Wszystkich czytelników obowiązuje kulturalne zachowanie i nie przeszkadzanie innym.

5.       Z księgozbioru podręcznego i aktualnych czasopism można korzystać za pośrednictwem bibliotekarza, czytelnik zobowiązany jest do wpisu do zeszytu odwiedzin.

6.       Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.

7.       Czytelnicy zobowiązani są do poszanowania książek i czasopism.

  1. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikłe z ich winy. Czytelników obowiązuje poszanowanie sprzętu i wyposażenia czytelni.
  2. Opuszczając czytelnię wykorzystane materiały należy pozostawić na stoliku.
  3. Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być czasowo , a w uzasadnionych przypadkach na stałe pozbawiony możliwości korzystania z czytelni.

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW