Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

Regulamin czytelni obowiązujący od 04.01.2016 r.

2016-01-06 13:44:16, komentarzy: 0

II Czytelnia

 

  1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice.
  2. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
  3. Przed wejściem do czytelni torby i plecaki należy zostawić w wyznaczonym do tego miejscu.
  4. Wszystkich czytelników obowiązuje kulturalne zachowanie i nie przeszkadzanie innym.
  5. Z księgozbioru podręcznego i aktualnych czasopism można korzystać za pośrednictwem bibliotekarza. Z encyklopedii, słowników, innych materiałów, programów i baz danych należących do księgozbioru podręcznego czytelnicy korzystają wyłącznie na miejscu. W uzasadnionych przypadkach książki z księgozbioru podręcznego mogą być pożyczane na jeden dzień lub na weekend.
  6. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.
  7. Czytelnicy zobowiązani są do poszanowania książek i czasopism.
  1. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikłe z ich winy. Czytelników obowiązuje poszanowanie sprzętu i wyposażenia czytelni.
  2. Opuszczając czytelnię wykorzystane materiały należy pozostawić na stoliku.
  3. Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być czasowo,  a w uzasadnionych przypadkach na stałe pozbawiony możliwości korzystania z czytelni.

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW