Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

Regulamin ICIM obowiązujące od 04.01.2016

2016-01-06 13:44:57, komentarzy: 0

Regulamin
Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 1. Z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej korzystać mogą nieodpłatnie uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum (wyjątkowo dzieci młodsze) i pracownicy po zapoznaniu się z regulaminem ICIM.
 2. Z Centrum można korzystać tylko w wyznaczonych godzinach.
 3. Wszyscy korzystający z komputerów mają obowiązek zapoznać się z regulaminem ICIM i stosować się do jego zasad.
 4. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych: przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w zbiorach biblioteki, do wyszukiwania w Internecie materiałów potrzebnych na zajęcia lekcyjne  i pozalekcyjne, do wykonywania prac do nauki własnej.
 5. Nie można wykorzystywać komputera do gier, korzystania z komunikatorów, stron do blogowania, stron zawierających treści niezgodne z prawem..
 6. Zabrania się instalowania innych programów.
 7. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym. Po zakończeniu pracy należy usunąć niepotrzebne pliki i foldery.
 8. Użytkownik zamierzający skorzystać z pendrive, nośników optycznych lub innej pamięci przenośnej ma obowiązek zgłosić ten fakt bibliotekarzowi.
 9. Przy stanowisku pracy może się znajdować jedna osoba. W wyjątkowych wypadkach (np. wspólne opracowywanie dokumentu) za zgodą bibliotekarza pracować mogą maksymalnie 2 osoby.
 10. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w ICIM należy zachować ciszę.
 11. Podczas korzystania z programów emitujących głos należy używać słuchawek.
 12. Użytkownik pracowni musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera. Uczeń może jednak korzystać z pomocy nauczyciela bibliotekarza.
 13. Użytkowanie drukarki jest możliwe jedynie za zgodą bibliotekarza.
 14. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłosić bibliotekarzowi natychmiast po ich wykryciu.
 15. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice, prawni opiekunowie.
 16. Plecaki i torby należy pozostawić w wyznaczonym miejscu biblioteki.
 17. Nie należy wnosić do Centrum napojów, ani innych artykułów spożywczych.
 18. W przypadku naruszenia obowiązującego regulaminu, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i zakazania korzystania z ICIM na określony czas.
 19. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów i myszy).
 20. Użytkownik może jednorazowo korzystać ze stanowiska przez jedną godzinę lekcyjną. W razie potrzeby może ten czas przedłużyć.
 21. Użytkownik może rezerwować stanowisko u bibliotekarza.
 22. Włączania i wyłączania komputerów dokonuje tylko opiekun centrum.
 23. Użytkownicy mogą zgłaszać wszelkie inicjatywy i pomysły dotyczące wykorzystania Centrum.

 

 

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW