Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

Regulamin wypożyczalni

2013-11-06 19:24:02, komentarzy: 0

Wypożyczalnia

1.      Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

2.      Uczniowie klas I szkoły podstawowej zostają czytelnikami biblioteki po pasowaniu na czytelnika.

3.      Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym, nauczyciele i inni pracownicy szkoły na podstawie dowodu osobistego, rodzice na podstawie karty czytelnika ucznia oraz dowodu osobistego.

4.      Uczniowie szkoły podstawowej jednorazowo mogą wypożyczyć maksymalnie 3 książki (w tym l lekturę)

5.      Uczniowie gimnazjum jednorazowo mogą wypożyczyć maksymalnie 5 książki (w tym 2 lektury)

6.      Uczniowie przygotowujący się do konkursów mogą jednorazowo
wypożyczyć więcej materiałów.

7.      Okres wypożyczenia nie może przekroczyć 30 dni od dnia wypożyczenia.

8.      Czytelnik może ubiegać się o przedłużenie terminu zwrotu książki. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia.

9.      Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.

10.   Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed ich wypożyczeniem powinien zgłosić dostrzeżone uszkodzenia.

11.   W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki (lub innego dokumentu ze zbiorów bibliotecznych) należy odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez bibliotekarza pozycję.

12.   Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych książek.

13.   Uczniowie i nauczyciele szkoły zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych książek na 3 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

14.   W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

15.   Biblioteka prowadzi rejestr wypożyczeń, który jest zamieszczany w salach lekcyjnych.

16.   Uczniowie wyróżniający się w czytelnictwie otrzymują nagrody i dyplomy.

17.   Biblioteka przyjmuje dobrowolne dary książkowe (maksymalnie 3 w semestrze).

18.   W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW