Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

Regulamin ICIM

2013-11-06 19:24:58, komentarzy: 0

Regulamin
Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

1.       Z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej korzystać mogą nieodpłatnie uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum (wyjątkowo dzieci młodsze) i pracownicy po zapoznaniu się z regulaminem ICIM.

2.       Z Centrum można korzystać tylko w wyznaczonych godzinach.

3.       Wszyscy korzystający z komputerów mają obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin, co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

4.       Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych: przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w zbiorach biblioteki, do wyszukiwania w Internecie materiałów potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, do wykonywania prac do nauki własnej.

5.       Nie można wykorzystywać komputera do gier z czatowania, korzystania z komunikatorów, stron do blogowania, stron zawierających treści niezgodne z prawem..

6.       Zabrania się instalowania innych programów.

7.       Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym. Po zakończeniu pracy należy usunąć niepotrzebne pliki i foldery.

8.       Użytkownik zamierzający skorzystać z dyskietki, nośników optycznych lub innej pamięci przenośnej ma obowiązek zgłosić ten fakt bibliotekarzowi. Przy stanowisku pracy może się znajdować jedna osoba. W wyjątkowych wypadkach (np. wspólne opracowywanie dokumentu) za zgodą bibliotekarza pracować mogą maksymalnie 2 osoby.

9.       Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w ICIM należy zachować ciszę.

10.   Podczas korzystania z programów emitujących głos należy używać słuchawek.

11.   Użytkownik pracowni musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera. Uczeń może jednak korzystać z pomocy nauczyciela bibliotekarza.

12.   Użytkowanie drukarki jest możliwe jedynie za zgodą bibliotekarza.

13.   Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłosić bibliotekarzowi natychmiast po ich wykryciu.

14.   Za wszelkie uszkodzenia sprzętu i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

15.    Plecaki i torby w wyznaczonym miejscu biblioteki.

16.   Nie należy wnosić do Centrum napojów, ani innych artykułów spożywczych.

17.   W przypadku naruszenia obowiązującego regulaminu, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i zakazania korzystania z ICIM na określony czas.

18.   Zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów i myszy).

19.   Użytkownik może jednorazowo korzystać ze stanowiska przez jedną godzinę lekcyjną. W razie potrzeby może ten czas przedłużyć.

20.   Użytkownik może rezerwować stanowisko u bibliotekarza.

21.   Włączania i wyłączania komputerów dokonuje tylko opiekun centrum.

22.   Użytkownicy mogą zgłaszać wszelkie inicjatywy i pomysły dotyczące wykorzystania Centrum.

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW