Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0
  Kto czyta żyje podwójnie.


O bibliotece słów kilka...Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce mieści się w sali na I piętrze. Składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni połączonej  z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej z jednym stanowiskiem komputerowym. 

W bibliotece pracuje jedna bibliotekarka
 p. Urszula Mastalerz. Ze zbiorów biblioteki szkolnej korzystają uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz rodzice.
Biblioteka Szkolna posiada księgozbiór liczący ponad 8000 woluminów, a wśród nich lektury, literatura popularnonaukowa w tym słowniki, encyklopedie, atlasy, albumy, literatura dla dzieci i młodzieży. Prenumerowane są 2 tytułów periodyków.
Biblioteka Szkolna jest miejscem twórczej, kreatywnej pracy, w sposób aktywny uczestniczy w życiu szkoły poprzez organizację wielu ciekawych i interesujących konkursów czytelniczych i recytatorskich, projektów uczniowskich, akcji charytatywnych, przygotowywane są także uroczystości. Biblioteka szkolna stała się miejscem animacji kultury poprzez szereg działań, które aktywizują dzieci 
i młodzież do działania, ponadto panuje w niej ożywiona i twórcza atmosfera. 

 Zadania biblioteki


Do głównych zadań biblioteki należy:
• Gromadzenie, opracowanie przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych
• Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie
działalności informacyjnej
• Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i wyzwalanie postaw twórczych czytelników z uwzględnieniem indywidualnych zdolności i możliwości uczniów.
• Pomoc w dotarciu do informacji i kompletowaniu materiałów potrzebnych do konkursów, projektów.
• Upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów.
• Przygotowanie uczniów do umiejętnego korzystania z różnych źródeł informacji, a także samodzielnego zdobywania wiedzy.
• Organizowanie konkursów, wystaw, projektów, apeli, akcji charytatywnych.
• Prowadzenie lekcji z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, jak również zajęć biblioterapii i treningu twórczości.
• Współpraca z nauczycielami w zakresie realizacji ścieżki edukacji czytelniczej i medialnej. 

Godziny otwarcia bibliotekiWypożyczalnia i CzytelniaPoniedziałek 8.45- 12.45

Wtorek 8.45-13.30

Środa 8.45-9.20

Czwartek 8.45-10.30

Piątek 8.45-12.45

iCookieShow = 1; sCookieUrl = 'http://polityka-cookies.manifo.com/';
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW