Kto czyta żyje podwójnie.


O bibliotece słów kilka...Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół w Starej Niedziałce mieści się w sali numer 32/33. Składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni połączonej

 z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej z czterema stanowiskami komputerowymi ze stałym dostępem do Internetu.  

W bibliotece pracuje jedna bibliotekarka
 p. Urszula Mastalerz. Ze zbiorów biblioteki szkolnej korzystają uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz rodzice.
Biblioteka Szkolna posiada księgozbiór liczący ponad 7000 woluminów, a wśród nich lektury, literatura popularnonaukowa w tym słowniki, encyklopedie, atlasy, albumy, literatura dla dzieci i młodzieży. Prenumerowanych jest 5 tytułów periodyków, w tym „Świerszczyk”, „Przyroda Polska”. W bibliotece znajdują się zbiory audiowizualne w postaci programów multimedialnych, filmów dydaktycznych na płytach DVD i kasetach VHS, audiobooki, płyty CD.
Biblioteka Szkolna jest miejscem twórczej, kreatywnej pracy, w sposób aktywny uczestniczy w życiu szkoły poprzez organizację wielu ciekawych i interesujących konkursów czytelniczych i recytatorskich, projektów uczniowskich, akcji charytatywnych, przygotowywane są także uroczystości. Biblioteka szkolna stała się miejscem animacji kultury poprzez szereg działań, które aktywizują dzieci 
i młodzież do działania, ponadto panuje w niej ożywiona i twórcza atmosfera. 

 Zadania biblioteki


Do głównych zadań biblioteki należy:
• Gromadzenie, opracowanie przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych
• Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie
działalności informacyjnej
• Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i wyzwalanie postaw twórczych czytelników z uwzględnieniem indywidualnych zdolności i możliwości uczniów.
• Pomoc w dotarciu do informacji i kompletowaniu materiałów potrzebnych do konkursów, projektów.
• Upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów.
• Przygotowanie uczniów do umiejętnego korzystania z różnych źródeł informacji, a także samodzielnego zdobywania wiedzy.
• Organizowanie konkursów, wystaw, projektów, apeli, akcji charytatywnych.
• Prowadzenie lekcji z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, jak również zajęć biblioterapii i treningu twórczości.
• Współpraca z nauczycielami w zakresie realizacji ścieżki edukacji czytelniczej i medialnej. 

Godziny otwarcia bibliotekiWypożyczalniaPoniedziałek 7.50-15.30

Wtorek - Piątek 7.50-13.30
Czytelnia i CentrumPoniedziałek- 8.00- 11.00


Środa-8.00-13.30


Czwartek- 8.00- 13.30

iCookieShow = 1; sCookieUrl = 'http://polityka-cookies.manifo.com/';
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW