Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

Ogólnopolski konkurs plastyczny "Ptaki drapieżne i sowy"

2015-11-09 21:02:13, komentarzy: 0

Białostockie Muzeum Wsi
zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem:

Ptaki drapieżne i sowy w środowisku naturalnym

  Wszystkie dzieci, młodzież i dorosłych zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem: „Ptaki drapieżne i sowy w środowisku naturalnym”. Posiadasz zdolności plastyczne, umiesz rzeźbić, malować, a może po prostu interesujesz się obserwowaniem otaczającej przyrody? Jeśli tak, to ten konkurs jest właśnie dla Ciebie. Wykonaj prace techniką dowolną (malarstwo, rysunek, grafika, prace przestrzenne) i dostarcz na adres Białostockiego Muzeum Wsi. Na prace plastyczne czekamy do 04 grudnia 2015 r. 
  Szukasz inspiracji? Nie wiesz od czego zacząć? Przyjedź na bezpłatne zajęcia edukacyjne prowadzone w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia. 
Stwórz niepowtarzalne dzieło, aby inni mogli zobaczyć Twój talent. Nie zwlekaj, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. 
Miejsce i termin składania prac:
Białostockie Muzeum Wsi (ul. Nadawki 21c, 16-010 Wasilków)
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00
Do 04.12.2015 r. 


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Ptaki drapieŜne i sowy w środowisku naturalnym”

I. Organizator: Białostockie Muzeum Wsi Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

II. Cele konkursu:  Upowszechnianie wiedzy na temat zagadnień ekologicznych związanych z występowaniem ptaków drapieŜnych w Polsce.  Kształtowanie postaw proekologicznych, wzbudzanie zainteresowania problematyką ochrony gatunków zagroŜonych.  Rozwijanie poczucia estetyki, wyobraźni oraz zdolności plastycznych.

III. Warunki uczestnictwa:

1. Wykonanie jednej pracy plastycznej przedstawiającej wybranego ptaka drapieŜnego lub ptaków drapieŜnych w ich naturalnym środowisku.

2. Format i technika prac plastycznych jest dowolna.

3. Konkurs jest skierowany do uczniów przedszkoli, szkół o profilu ogólnym i artystycznym oraz osób dorosłych.

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

5. KaŜdy uczestnik dołącza do pracy kartę zgłoszenia umieszczając ją na odwrocie. Kartę naleŜy wypełnić drukowanymi literami ( załącznik nr 1), podpisując zgodę na przekazanie jej na własność Organizatora oraz na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia do celów konkursowych i realizacji wystawy pokonkursowej.

6. W imieniu uczestników niepełnoletnich, wszelkie oświadczenia wypełnia rodzic.

7. Prace plastyczne nagrodzone i wyróŜnione przechodzą na własność organizatora.

8. W konkursie nie mogą brać udziału rodziny pracowników Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.


IV. Termin i miejsce nadsyłania prac: Prace naleŜy dostarczyć do 04.12.2015 r. na adres: Białostockie Muzeum Wsi Ul. Nadawki 21 c 16-010 Wasilków Z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY „Ptaki drapieŜne i sowy w środowisku naturalnym” W przypadku prac nadsyłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

V. Zasady oceniania i nagradzania:

1. Nadesłane prace plastyczne będą oceniane w następujących grupach wiekowych:

a. PRZEDSZKOLE

b. SZKOŁA PODSTAWOWA (klasy 1-3)

c. SZKOŁA PODSTAWOWA (klasy 4-6)

d. GIMNAZJUM e. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

f. DOROŚLI (powyŜej 18 lat) W kaŜdej kategorii wiekowej zostaną przydzielone trzy miejsca. Jury dopuszcza moŜliwość przyznania dodatkowych nagród oraz wyróŜnienia szczególnego.

VI. Ogłoszenie wyników konkursu:

1. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.bialostockiemuzeumwsi.pl oraz www.sokolarnia.edu.pl do 14 grudnia 2015 r. oraz wysłane na adres e-mailowy opiekuna lub właściciela pracy plastycznej.

2. Wręczenie nagród nastąpi 20 grudnia 2015 r. w Ratuszu - w głównej siedzibie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, o czym osoby nagrodzone zostaną poinformowane drogą e-mailową.

VII. Publikacja prac:

1. Prace plastyczne nagrodzone i wyróŜnione przechodzą na własność organizatora, pozostałe prace mogą być odebrane po realizacji wystawy pokonkursowej do 29 lutego 2016 r.

2. W zaleŜności od ilości nadesłanych prac, komisja dopuszcza wybranie spośród wszystkich prac plastycznych tych, które zostaną upublicznione w ramach wystawy pokonkursowej.

3. Na wystawie pokonkursowej zostanie upublicznione: Imię i nazwisko, wiek autora, technika wykonania.

4. Otwarcie pokonkursowej wystawy prac plastycznych nastąpi w dniu 21 grudnia 2015 r.


VIII. Kontakt: Zapytania dotyczące konkursu proszę kierować do: Piotr Gutowski, tel.509-336- 816; 85 74-36- 082, email: bmw@muzeum.bialystok.pl


IX. Uwagi dodatkowe:

1. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia na czas transportu nie będą brane pod uwagę.


2. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne, od werdyktu nie przysługuje odwołanie.


PROSZĘ O UMIESZCZENIE NA ODWROCIE PRACY PLASTYCZNEJ KARTA ZGŁOSZENIA


Konkurs plastyczny „Ptaki drapieŜne i sowy w środowisku naturalnym” …………………………………………………………………..

Imię i nazwisko Autora* …………………………………………………………………..

Kategoria wiekowa ( proszę dodatkowo wpisać wiek uczestnika)*: …………………………………………………………………..

Technika wykonania* Dane do korespondencji*: 1. Nazwa i adres placówki/ adres uczestnika: ………………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………...


2. Dane kontaktowe instruktora, rodzica/ właściciela pracy plastycznej*: ………………………………………………………..

Imię i nazwisko Adres e-mail:……………………………………………...... nr telefonu:…………………………………


Oświadczenie*: „WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich/ mojego dziecka danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dla potrzeb niezbędnych do realizacji działań konkursowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.). ……………………………… …………………………………… Miejscowość, data czytelny podpis WyraŜam zgodę na upublicznienie pracy plastycznej wraz z podstawowymi danymi w ramach wystawy pokonkursowej. ……………………………… …………………………………… Miejscowość, data czytelny podpis Przekazuję pracę plastyczną na własność organizatora wraz z wszelkimi prawami do niej. ……………………………… ……………………………………

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Polecamy

Polecamy

Polecamy

Kolejna zabawa

Kolejne wyzwanie

Pierwsze wyzwanie

Nowy stary konkurs

Pobierz pliki

Mistrzowie Mowy

Najładniejsze

Co to za książka?

Portret Mikołaja

Młody pisarz

Ilustracja do książki "Magiczny domek na drzewie"

Źródło sukcesu

Przypadek nie sądze

Siła wartości

Nowy konkursik

Małe arcydzieła

Ukryte postacie

Napisała i wygrała

14 postać w konkursie

Igły w dłoń i do dzieła

Nagrodzeni znawcy lektur

Niepodległe nagrody

Liczy się szybkość

Nagrodzona

Czytali i wygrali

Nagrodzone zdjęcie

Nowa porcja konkursów

13. Czy ktoś go zna?

Co może być biało czerwone?

Nic dodać nic ująć

Szymon wygrał 3 czekolady brawo TY

Nie marnuj żywności

Kulinarne nagrody

Najlepsza

Ostatnie konkursy

Świetne motto na drzwi do biblioteki

Najładniejszy kostium

Dla młodych ekologów

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Tyle dobrego

Młodzi ilustratorzy

Konkursy dla młodszych czytelników

Konkursy związane z lekturami dla starszych

Młody twórca

Arcydzieło

Konkurs dla najmłodszych

Konkurs dla trochę starszych

Niebieski zawrót głowy

Misiowy konkurs, misiowe nagrody

Nagrody rozdane

Konkurs dla młodszych

Konkurs dla starszych uczniów

Takie książki czytali jak byli mali

Laureatki oślepione blaskiem zwycięstwa

Zwycięska praca

Nowa edycja

Konkurs czytelniczy

Moja, Twoja wolność

Wzdłuż Wisły

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagrody za piramidy

Mistrzynie wypieków nagrodzone

Niebieskie nagrody za baśń o morzu

Panie na podium

Nagrodzone prace

Konkurs recytatorski

Gimnazjalisto konkursy dla Ciebie

Słodki konkurs

Prace nagrodzone

Laureatka I miejsca Turnieju wiedzy ekologicznej

Najpiękniejsze drzewo

Nasi pupile

Piszemy recenzje

Drzewa wiosną

Bezpieczny w sieci

Ważne numery

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Czytanie łączy pokolenia

Pij mleko po raz drugi

Konkurs szkolny

Nagrody dla małych europejczyków

Syriusz w roli głównej

Działamy pomagamy

Najładniejsza praca

Mleczny konkurs

Najładniejszy wiersz

Laureatki I i II miejsca

Nietypowy konkurs

Laureat I miejsca

Nagrody w konkursie

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagroda za I miejsce

konkurs plastyczny

Konkursy o UE

Zachęcamy do wspólnego działania.

To już 5 edycja

Gimnazjalisto rozwiń swój talent

Wolontariat zaprasza do udziału w konkursie

Najpiękniejsza praca

Pierwsza laureatka

Szkolny konkurs

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureaci konkursu UE

Najważniejsze prawo w wakacje

Wymarzona maskotka

Ostatni konkurs

Pobierz pliki

Dumni europejczycy

Jula rozbiła bank z nagrodami

Słoneczno książkowy zawrót głowy

Najładniejszy zwierzak w wykonaniu Zosi

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Baśniowy konik

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Uczestnicy konkursu

Nagrodzone mamy

Atrakcyjne nagrody

Konkursy związane z Kownacką

Baśniowe koniki

Konkurs kulinarny dla mam

Zostań pisarzem, napisz wiersz

Nowy konkurs poetycki

Laureaci I miejsca w konkursie fotograficznym

Nagrodzona praca w konkursie "Bezpieczna zima"

Nagrodzona praca

Laureatki I i IV miejsca

Konkurs profilaktyczny

Konkursy DBI

Aniołki, aniołeczki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Najmłodszy uczestnik konkursu

Szkolny konkurs fotograficzny

Najwięcej wiedziały o UE

Nagrodzone uczennice

Aniołki

Laureat I miejsca

Pan kret zajął I miejsce

I miejsce "Magiczne podróże po literaturze"

Dyplomy za udział w konkursie ogólnopolskim

Zwyciężyli bo laurkę zrobili

Nowy konkurs związany z UE

Konkurs dla rodziców i dzieci

Konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów

Julia laureatka I miejsca

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatki I i II miejsca

Zwycięska praca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs kulinarny dla mam

Konkurs profilaktyczny w ramach programu "Trzymaj formę"

Konkurs czytelniczy

Zwyciężczyni konkursu czytelniczego

Zwyciężyli w II Turnieju Wiedzy o UE

Laureaci turnieju wiedzy

Najmłodsi laureaci II i III miejsca

Konkurs ogólnopolski

Konkurs plastyczny dla miłośników koni

Nowy konkurs plastyczny "Wielkanocne zwierzaki"

Laureatka I miejsca Ula

Maja laureatka I miejsca

Laureatka konkursu plastycznego

Pobierz pliki

Konkursy dla gimnazjalistów

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs ogólnopolski

Młodzi recytatorzy

Konkursy szkolne

Laureatka I miejsca

Kocie konkursy

Konkursy związane z dniem patrona

Konkurs poetycki

Laureatki zabawy związanej z dniem pokoju

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Świętuj z biblioteką urodziny Kubusia Puchatka

Konkurs recytatorski

Konkurs o zdrowym odżywianiu

Maja i Gabrysia laureatki konkursu "Wymarzona, najpiękniejsza choinka"

I miejsce praca Nikoli

Kolejny konkurs

Nowy konkurs

Przepisy kulinarne

I miejsce "Baśniowa przygoda Syriusza w UE"

I miejsce w konkursie "Baśnie UE"

Laureatki konkursu "Zadanie tygodnia"

Biblioteka w krzywym zwierciadle I miejsce

Konkurs czytelniczy Dzień Postaci z Bajek

Konkursy związane z projektem

Laureaci konkursu "Pasje nauczycieli"

Laureaci konkursu "Sieciokompozycja"

Pasje nauczycieli

Ekologiczna Jesień

Turniej wiedzy ekologicznej

Sieciokompozycja

Wakacyjne wojaże

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW