Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI – ZIMA W DZIECIĘCEJ LITERATURZE

2017-01-29 20:07:18, komentarzy: 0

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI – ZIMA W DZIECIĘCEJ LITERATURZE

 
Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci 5-6 letnich z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Temat pracy konkursowej: Zima w dziecięcej literaturze

Technika wykonania prac: dowolna płaska, za wyjątkiem prac stworzonych z użyciem materiałów sypkich i plasteliny
Format pracy: A4

Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace indywidualne. Z jednej placówki można zgłosić 2 prace.

Każda praca na odwrocie powinna być zaopatrzona w metryczkę z wydrukiem komputerowym i zawierać: imię i nazwisko oraz wiek dziecka, dokładny adres i numer telefonu placówki, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana, adres e-mail placówki.

Prace należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) do dnia 10.02.2017r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle
ul. Kochanowskiego 6
38-200 Jasło

Z dopiskiem: „ZIMA W DZIECIĘCEJ LITERATURZE”

Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy (prace niesamodzielne nie będą brane pod uwagę), walory artystyczne, estetyka, pomysłowość, zgodność pracy z tematem Konkursu.
Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy dyplomy za udział. Nauczyciele otrzymają Podziękowanie za przygotowanie dziecka do Konkursu. Nagrody, dyplomy oraz podziękowania zostaną przesłane pocztą.

 

 
REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

          „BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI”

POD HASŁEM „ZIMA W DZIECIĘCEJ LITERATURZE”

          ORGANIZOWANEGO W RAMACH 

       TRWAJĄCEJ OD 15 LAT KAMPANII 

        „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”


ORGANIZATOR:
Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle
Konkurs został objęty PATRONATEM
FUNDACJI „ABCXXI — CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”
PATRONATEM HONOROWYM:
BURMISTRZA MIASTA JASŁA
PATRONATEM MEDIALNY:
PRZEDSZKOLNE ABC, Jasło4u.pl

ADRESACI KONKURSU: 
Dzieci 5-6 letnie z Przedszkoli z całej Polski, Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych.

CELE KONKURSU:

 Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 Rozwijanie umiejętności przedstawiania w pracy plastycznej utworu literackiego
 Przybliżenie dzieciom twórczości autorów literatury dziecięcej
 Pobudzanie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji
 Doskonalenie warsztatu plastycznego, poznawanie różnorodnych form i technik plastycznych
 Integracja i współdziałanie lokalnego, ogólnopolskiego środowiska, instytucji

TEMAT PRACY KONKURSOWEJ:

„ZIMA W DZIECIĘCEJ LITERATURZE”

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 Wykonanie pracy plastycznej w nawiązaniu do tematu Konkursu
 Format pracy: A4
 Technika: dowolna, płaska z wyjątkiem materiałów sypkich i plasteliny
 Z jednej placówki można nadesłać maksymalnie 2 prace
 Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne
 Zgłoszenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu i opiekunów, zgodnie z art.6 z dn. 29 sierpnia 1997 roku ustawy o ochronie danych osobowych (DZ.U.Z.2002 roku nr 10, poz.926 z późniejszymi zmianami, przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz do publikacji w Internecie i prezentacji prac na stacjonarnej wystawie w Bajkowym Prywatnym Przedszkolu w Jaśle.

 Każda praca na odwrocie powinna być zaopatrzona w metryczkę z wydrukiem komputerowym i zawierać: imię i nazwisko oraz wiek dziecka, dokładny adres i numer telefonu placówki, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana, adres e-mail placówki.
 Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność Organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji Konkursu i placówki.
 Prace należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) do dnia 10.02.2017r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle
ul. Kochanowskiego 6
38-200 Jasło

Z dopiskiem: „ZIMA W DZIECIĘCEJ LITERATURZE”


 Oficjalne Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 17.02.2017r. w Bajkowym Prywatnym Przedszkolu w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 6 o godz. 10.00. Laureaci zdobytych nagród i wyróżnień zostaną wcześniej powiadomieni telefonicznie. Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz profilu społecznościowym Facebook Organizatora.
 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu.

KRYTERIA OCENY PRAC:

 Prace zostaną ocenione przez niezależną komisję powołaną przez Organizatora
 Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy (prace niesamodzielne nie będą brane pod uwagę), walory artystyczne, estetyka, pomysłowość, zgodność pracy z tematem Konkursu.
 Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy dyplomy za udział. Nauczyciele otrzymają Podziękowanie za przygotowanie dziecka do Konkursu. Nagrody, dyplomy oraz podziękowania zostaną przesłane pocztą.

UWAGI

Koszty przesyłki prac ponoszą ich autorzy. Organizator nie odpowiada za ewentualne uszkodzenie prac wysłanych pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Wszystkich dodatkowych informacji udzielają Koordynatorzy Konkursu:
Anna Zielińska, Urszula Czernik tel.504 074 864
PROSIMY O DOŁĄCZENIE OŚWIADCZENIA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO I DOŁĄCZENIE DO WYSYŁANEJ PRACY.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych mojego

dziecka ………………………........................... zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.) .Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy dziecka w celach określonych w regulaminie konkursu.
CZYTELNY PODPIS
RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO
« powrót

Dodaj nowy komentarz

Polecamy

Polecamy

Polecamy

Kolejna zabawa

Kolejne wyzwanie

Pierwsze wyzwanie

Nowy stary konkurs

Pobierz pliki

Mistrzowie Mowy

Najładniejsze

Co to za książka?

Portret Mikołaja

Młody pisarz

Ilustracja do książki "Magiczny domek na drzewie"

Źródło sukcesu

Przypadek nie sądze

Siła wartości

Nowy konkursik

Małe arcydzieła

Ukryte postacie

Napisała i wygrała

14 postać w konkursie

Igły w dłoń i do dzieła

Nagrodzeni znawcy lektur

Niepodległe nagrody

Liczy się szybkość

Nagrodzona

Czytali i wygrali

Nagrodzone zdjęcie

Nowa porcja konkursów

13. Czy ktoś go zna?

Co może być biało czerwone?

Nic dodać nic ująć

Szymon wygrał 3 czekolady brawo TY

Nie marnuj żywności

Kulinarne nagrody

Najlepsza

Ostatnie konkursy

Świetne motto na drzwi do biblioteki

Najładniejszy kostium

Dla młodych ekologów

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Tyle dobrego

Młodzi ilustratorzy

Konkursy dla młodszych czytelników

Konkursy związane z lekturami dla starszych

Młody twórca

Arcydzieło

Konkurs dla najmłodszych

Konkurs dla trochę starszych

Niebieski zawrót głowy

Misiowy konkurs, misiowe nagrody

Nagrody rozdane

Konkurs dla młodszych

Konkurs dla starszych uczniów

Takie książki czytali jak byli mali

Laureatki oślepione blaskiem zwycięstwa

Zwycięska praca

Nowa edycja

Konkurs czytelniczy

Moja, Twoja wolność

Wzdłuż Wisły

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagrody za piramidy

Mistrzynie wypieków nagrodzone

Niebieskie nagrody za baśń o morzu

Panie na podium

Nagrodzone prace

Konkurs recytatorski

Gimnazjalisto konkursy dla Ciebie

Słodki konkurs

Prace nagrodzone

Laureatka I miejsca Turnieju wiedzy ekologicznej

Najpiękniejsze drzewo

Nasi pupile

Piszemy recenzje

Drzewa wiosną

Bezpieczny w sieci

Ważne numery

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Czytanie łączy pokolenia

Pij mleko po raz drugi

Konkurs szkolny

Nagrody dla małych europejczyków

Syriusz w roli głównej

Działamy pomagamy

Najładniejsza praca

Mleczny konkurs

Najładniejszy wiersz

Laureatki I i II miejsca

Nietypowy konkurs

Laureat I miejsca

Nagrody w konkursie

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagroda za I miejsce

konkurs plastyczny

Konkursy o UE

Zachęcamy do wspólnego działania.

To już 5 edycja

Gimnazjalisto rozwiń swój talent

Wolontariat zaprasza do udziału w konkursie

Najpiękniejsza praca

Pierwsza laureatka

Szkolny konkurs

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureaci konkursu UE

Najważniejsze prawo w wakacje

Wymarzona maskotka

Ostatni konkurs

Pobierz pliki

Dumni europejczycy

Jula rozbiła bank z nagrodami

Słoneczno książkowy zawrót głowy

Najładniejszy zwierzak w wykonaniu Zosi

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Baśniowy konik

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Uczestnicy konkursu

Nagrodzone mamy

Atrakcyjne nagrody

Konkursy związane z Kownacką

Baśniowe koniki

Konkurs kulinarny dla mam

Zostań pisarzem, napisz wiersz

Nowy konkurs poetycki

Laureaci I miejsca w konkursie fotograficznym

Nagrodzona praca w konkursie "Bezpieczna zima"

Nagrodzona praca

Laureatki I i IV miejsca

Konkurs profilaktyczny

Konkursy DBI

Aniołki, aniołeczki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Najmłodszy uczestnik konkursu

Szkolny konkurs fotograficzny

Najwięcej wiedziały o UE

Nagrodzone uczennice

Aniołki

Laureat I miejsca

Pan kret zajął I miejsce

I miejsce "Magiczne podróże po literaturze"

Dyplomy za udział w konkursie ogólnopolskim

Zwyciężyli bo laurkę zrobili

Nowy konkurs związany z UE

Konkurs dla rodziców i dzieci

Konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów

Julia laureatka I miejsca

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatki I i II miejsca

Zwycięska praca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs kulinarny dla mam

Konkurs profilaktyczny w ramach programu "Trzymaj formę"

Konkurs czytelniczy

Zwyciężczyni konkursu czytelniczego

Zwyciężyli w II Turnieju Wiedzy o UE

Laureaci turnieju wiedzy

Najmłodsi laureaci II i III miejsca

Konkurs ogólnopolski

Konkurs plastyczny dla miłośników koni

Nowy konkurs plastyczny "Wielkanocne zwierzaki"

Laureatka I miejsca Ula

Maja laureatka I miejsca

Laureatka konkursu plastycznego

Pobierz pliki

Konkursy dla gimnazjalistów

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs ogólnopolski

Młodzi recytatorzy

Konkursy szkolne

Laureatka I miejsca

Kocie konkursy

Konkursy związane z dniem patrona

Konkurs poetycki

Laureatki zabawy związanej z dniem pokoju

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Świętuj z biblioteką urodziny Kubusia Puchatka

Konkurs recytatorski

Konkurs o zdrowym odżywianiu

Maja i Gabrysia laureatki konkursu "Wymarzona, najpiękniejsza choinka"

I miejsce praca Nikoli

Kolejny konkurs

Nowy konkurs

Przepisy kulinarne

I miejsce "Baśniowa przygoda Syriusza w UE"

I miejsce w konkursie "Baśnie UE"

Laureatki konkursu "Zadanie tygodnia"

Biblioteka w krzywym zwierciadle I miejsce

Konkurs czytelniczy Dzień Postaci z Bajek

Konkursy związane z projektem

Laureaci konkursu "Pasje nauczycieli"

Laureaci konkursu "Sieciokompozycja"

Pasje nauczycieli

Ekologiczna Jesień

Turniej wiedzy ekologicznej

Sieciokompozycja

Wakacyjne wojaże

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW