Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

Ogólnopolski konkurs plastyczny EKO RYSUNEK wartościowe nagrody

2015-11-09 21:06:21, komentarzy: 0

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „EkoRysunek”

§ 1 Cele Celem głównym konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci poprzez tworzenie prac plastycznych ukazujących piękno otaczającej nas przyrody oraz potrzebę dbania o środowisko.

§ 2 Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, Polska. Sekretariat konkursu mieści się w Szczecinie 71-467, przy ul. Rapackiego 8c, e-mail: konkurs@ekobaja.eu, www.ekobaja.eu

§ 3 Warunki uczestnictwa

1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest przy wykorzystaniu strony internetowej www.ekobaja.eu

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku: - przedszkolnym - wczesnoszkolnym (klasy 1-3)

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie poniższych warunków: - w przypadku placówki oświatowej - przesłanie lub osobiste złożenie do Sekretariatu konkursu 10 prac konkursowych podopiecznych z jednej placówki oświatowej w wersji papierowej wraz z formularzem zgłoszeniowym podpisane przez upoważnioną osobę z instytucji. - w przypadku indywidualnych zgłoszeń - przesłanie lub osobiste złożenie do Sekretariatu konkursu 1 pracy konkursowej w wersji papierowej wraz z formularzem zgłoszeniowym podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Praca konkursowa (indywiualna jak i grupowa) dotyczy jednej wybranej bajki ze zbioru bajek dostępnego na www.ekobaja.eu. Ilustracja ma przedstawiać treść bajki.

5. Prace konkursowe muszą być formatu A4, jednostronne. Prace mogą być wykonywane dowolną techniką z wybranych: kredki ołówkowe, pastelowe, świecowe, farby akwarelowe, farby plakatowe. Prace konkursowe nie mogą zawierać żadnych trójwymiarowych ani odstających elementów.

6. Praca powinna być opatrzona: imieniem i nazwiskiem opiekuna, imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem autora, tytułem bajki której dotyczy ilustracja oraz nazwą placówki (jeśli dotyczy). Informacje powinny zostać umieszczone na odwrocie pracy konkursowej.

7. Wraz z pracą należy składać do sekretariatu konkursu formularz zgłoszeniowy, dostępny do pobrania ze strony konkursu www.ekobaja.eu, w zakładce dokumenty do pobrania.

8. Prace niespełniające wymogów Regulaminu nie będą oceniane ani zwracane.

9. Prace należy nadsyłać na adres: Sekretariat Konkursu „EkoRysunek” Ul. Rapackiego 8c 71-467 Szczecin 10. Termin nadsyłania prac konkursowych: 23 listopada 2015 (decyduje data wpływu).

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu nadsyłania prac konkursowych.

12. Prace dostarczone do sekretariatu konkursu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 listopada 2015r. § 4 Procedury oceniania i nagrody

1. Oceny nadesłanych prac dokona niezależne Jury powołane przez Organizatora.

2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu do dnia: 1.12.2015r.

5. Nagrodami głównymi w konkursie są nagrody rzeczowe: - nagrody grupowe (dla placówek oświatowych) – pakiet o wartości 1700zł składający się z: zestawu do recyklingu, zestawu do energii odnawialnej, prasy do suszenia roślin, piasku kinetycznego. - nagrody indywidualne - do wyboru: hulajnoga o wartości 300zł lub bon o wartości 300zł do ogólnopolskiej sieci księgarni do wykorzystania na książki i multimedia. a także opublikowanie wyróżnionych ilustracji w zbiorze bajek w książce “EkoBaja” wydanej przez Ministerstwa Środowiska.

6. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub emailowo.

7. Każda opiekun oraz placówka oświatowa biorąca udział w konkursie otrzyma certyfikat potwierdzający jego udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym “EkoRysunek” wydany przez Organizatora konkursu.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz dysponuje pełnią majątkowych praw autorskich i że udziela Ministerstwu Środowiska, nieodpłatnej pięcioletniej licencji do korzystania z prac konkursowych oraz ich modyfikacji na polach eksploatacji:

1) wprowadzanie do obrotu;

2) wprowadzanie do pamięci komputera;

3) nieodpłatne użyczenie, najem;

4) publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie;

5) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym publikowanie w mediach elektronicznych, a w szczególności w Internecie. 5.

2. Licencja o której mowa w pkt 1, uprawnia do wykorzystania prac konkursowych samodzielnie, jak i w ramach materiałów wydawanych przez Ministerstwo Środowiska jako utworów odrębnych lub wspólnie z innymi utworami.

3. Uczestnik upoważnia Ministerstwo Środowiska do udostępniania prac konkursowych anonimowo, tzn bez podania imienia i nazwiska Autora.

4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, jednocześnie zastrzegają sobie prawo do zaprezentowania i opublikowania prac bez honorarium, tylko w ramach promocji na stronach internetowych oraz w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz odwołania lub unieważnienia Konkursu, a także przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Ministerstwa Środowiska oraz ich najbliższa rodzina. Wszelkich informacji o konkursie udzielają koordynatorzy konkursu (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00) telefony: + 48 535 262 388, + 48 666 899 752, + 48 694 594 500.

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Polecamy

Polecamy

Polecamy

Kolejna zabawa

Kolejne wyzwanie

Pierwsze wyzwanie

Nowy stary konkurs

Pobierz pliki

Mistrzowie Mowy

Najładniejsze

Co to za książka?

Portret Mikołaja

Młody pisarz

Ilustracja do książki "Magiczny domek na drzewie"

Źródło sukcesu

Przypadek nie sądze

Siła wartości

Nowy konkursik

Małe arcydzieła

Ukryte postacie

Napisała i wygrała

14 postać w konkursie

Igły w dłoń i do dzieła

Nagrodzeni znawcy lektur

Niepodległe nagrody

Liczy się szybkość

Nagrodzona

Czytali i wygrali

Nagrodzone zdjęcie

Nowa porcja konkursów

13. Czy ktoś go zna?

Co może być biało czerwone?

Nic dodać nic ująć

Szymon wygrał 3 czekolady brawo TY

Nie marnuj żywności

Kulinarne nagrody

Najlepsza

Ostatnie konkursy

Świetne motto na drzwi do biblioteki

Najładniejszy kostium

Dla młodych ekologów

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Tyle dobrego

Młodzi ilustratorzy

Konkursy dla młodszych czytelników

Konkursy związane z lekturami dla starszych

Młody twórca

Arcydzieło

Konkurs dla najmłodszych

Konkurs dla trochę starszych

Niebieski zawrót głowy

Misiowy konkurs, misiowe nagrody

Nagrody rozdane

Konkurs dla młodszych

Konkurs dla starszych uczniów

Takie książki czytali jak byli mali

Laureatki oślepione blaskiem zwycięstwa

Zwycięska praca

Nowa edycja

Konkurs czytelniczy

Moja, Twoja wolność

Wzdłuż Wisły

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagrody za piramidy

Mistrzynie wypieków nagrodzone

Niebieskie nagrody za baśń o morzu

Panie na podium

Nagrodzone prace

Konkurs recytatorski

Gimnazjalisto konkursy dla Ciebie

Słodki konkurs

Prace nagrodzone

Laureatka I miejsca Turnieju wiedzy ekologicznej

Najpiękniejsze drzewo

Nasi pupile

Piszemy recenzje

Drzewa wiosną

Bezpieczny w sieci

Ważne numery

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Czytanie łączy pokolenia

Pij mleko po raz drugi

Konkurs szkolny

Nagrody dla małych europejczyków

Syriusz w roli głównej

Działamy pomagamy

Najładniejsza praca

Mleczny konkurs

Najładniejszy wiersz

Laureatki I i II miejsca

Nietypowy konkurs

Laureat I miejsca

Nagrody w konkursie

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagroda za I miejsce

konkurs plastyczny

Konkursy o UE

Zachęcamy do wspólnego działania.

To już 5 edycja

Gimnazjalisto rozwiń swój talent

Wolontariat zaprasza do udziału w konkursie

Najpiękniejsza praca

Pierwsza laureatka

Szkolny konkurs

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureaci konkursu UE

Najważniejsze prawo w wakacje

Wymarzona maskotka

Ostatni konkurs

Pobierz pliki

Dumni europejczycy

Jula rozbiła bank z nagrodami

Słoneczno książkowy zawrót głowy

Najładniejszy zwierzak w wykonaniu Zosi

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Baśniowy konik

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Uczestnicy konkursu

Nagrodzone mamy

Atrakcyjne nagrody

Konkursy związane z Kownacką

Baśniowe koniki

Konkurs kulinarny dla mam

Zostań pisarzem, napisz wiersz

Nowy konkurs poetycki

Laureaci I miejsca w konkursie fotograficznym

Nagrodzona praca w konkursie "Bezpieczna zima"

Nagrodzona praca

Laureatki I i IV miejsca

Konkurs profilaktyczny

Konkursy DBI

Aniołki, aniołeczki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Najmłodszy uczestnik konkursu

Szkolny konkurs fotograficzny

Najwięcej wiedziały o UE

Nagrodzone uczennice

Aniołki

Laureat I miejsca

Pan kret zajął I miejsce

I miejsce "Magiczne podróże po literaturze"

Dyplomy za udział w konkursie ogólnopolskim

Zwyciężyli bo laurkę zrobili

Nowy konkurs związany z UE

Konkurs dla rodziców i dzieci

Konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów

Julia laureatka I miejsca

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatki I i II miejsca

Zwycięska praca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs kulinarny dla mam

Konkurs profilaktyczny w ramach programu "Trzymaj formę"

Konkurs czytelniczy

Zwyciężczyni konkursu czytelniczego

Zwyciężyli w II Turnieju Wiedzy o UE

Laureaci turnieju wiedzy

Najmłodsi laureaci II i III miejsca

Konkurs ogólnopolski

Konkurs plastyczny dla miłośników koni

Nowy konkurs plastyczny "Wielkanocne zwierzaki"

Laureatka I miejsca Ula

Maja laureatka I miejsca

Laureatka konkursu plastycznego

Pobierz pliki

Konkursy dla gimnazjalistów

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs ogólnopolski

Młodzi recytatorzy

Konkursy szkolne

Laureatka I miejsca

Kocie konkursy

Konkursy związane z dniem patrona

Konkurs poetycki

Laureatki zabawy związanej z dniem pokoju

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Świętuj z biblioteką urodziny Kubusia Puchatka

Konkurs recytatorski

Konkurs o zdrowym odżywianiu

Maja i Gabrysia laureatki konkursu "Wymarzona, najpiękniejsza choinka"

I miejsce praca Nikoli

Kolejny konkurs

Nowy konkurs

Przepisy kulinarne

I miejsce "Baśniowa przygoda Syriusza w UE"

I miejsce w konkursie "Baśnie UE"

Laureatki konkursu "Zadanie tygodnia"

Biblioteka w krzywym zwierciadle I miejsce

Konkurs czytelniczy Dzień Postaci z Bajek

Konkursy związane z projektem

Laureaci konkursu "Pasje nauczycieli"

Laureaci konkursu "Sieciokompozycja"

Pasje nauczycieli

Ekologiczna Jesień

Turniej wiedzy ekologicznej

Sieciokompozycja

Wakacyjne wojaże

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW