Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępnianie na licencji CC BY-SA 4.0

Ogólnopolski konkurs poetycki

2015-11-09 21:03:10, komentarzy: 0

I edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 
im. Bolesława Prusa 
na opowiadanie

Redakcja Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego WOBEC, przy współpracy Związku Literatów Polskich oddz. Gdańsk zaprasza młodzież w wieku 13-26 lat do wzięcia udziału I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego  im. Bolesława Prusa na opowiadanie

Jeśli jesteś wrażliwy społecznie, masz poczucie piękna, potencjał twórczy, bogatą wyobraźnię i lubisz pisać, stwórz tekst literacki i wyślij go do nas.  My zadbamy o Twój debiut prozatorski i o wprowadzenie Cię w obieg literacki.

Swój tekst prześlij e-mailem do Redakcji WOBEC  redakcja.wobec@gmail.com

Czekamy na Twoje opowiadanie do dnia 15 marca 2016 roku.


Regulamin przyznawania nagród dla uczestników konkursu im. Bolesława Prusa

 

 

 1. 1. W procesie przyznawania nagród i wyróżnień będą brane pod uwagę wyłącznie opowiadania oryginalne, wcześniej nie ogłoszone drukiem i nie publikowane na stronach internetowych, a także nie nagradzane w innych konkursach, pisane w polskim języku literackim, nadesłane w formie elektronicznej na adres Redakcja WOBEC  redakcja.wobec@gmail.com do dnia 15 marca 2016 roku. Teksty nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie przez jury. Teksty powinny spełniać wymogi podane w „Warunkach formalnych dla nadsyłanych tekstów”, załączonych do niniejszego Regulaminu.
   
 2. W konkursie może brać udział wyłącznie młodzież, która w momencie wysyłania tekstów na konkurs ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła jeszcze 26 roku życia.
   
 3. Jeden autor może nadesłać na konkurs tylko jedno opowiadanie.
   
 4.  Utwory wspólnego autorstwa dwóch lub więcej autorów nie będą brane pod uwagę.
   
 5.  W przypadku nadesłania na konkurs dwóch opowiadań napisanych przez jednego autora – żaden z tych tekstów nie będzie brany pod uwagę. 

   
 6. Jury konkursu zbierze się w sprawie werdyktu konkursowego i podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień do dnia 15 kwietnia 2016 r.
   
 7.  Jury konkursu kierować się będzie w swojej ocenie oryginalnością treściową utworów, wartościami estetycznymi, ponadto formalnym poziomem literackim nadesłanych tekstów.

   
 8. O przyznanej nagrodzie i wyróżnieniach laureaci konkursu zostaną osobiście powiadomieni e-mailem do dnia 20 kwietnia 2016 r.

   
 9. Przewidujemy pulę nagród w wysokości 2500 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

   
 10. Nagrodę główną w wysokości 1000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz pozostałe nagrody i wyróżnienia dla uczestników konkursu przyzna jury powołane przez organizatorów konkursu. Teksty nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane na łamach miesięcznika WOBEC

   
 11. Przewidujemy wydanie do końca 2016 roku, jako pokłosie konkursu tomiku opowiadań. Redakcja zastrzega sobie prawo nie zamieszczenia w tej publikacji opowiadań – jej zdaniem i zdaniem jury – nie spełniających wystarczających kryteriów artystycznych.

   
 12. Laureaci konkursu otrzymają bezpłatnie pocztą na adres domowy po 4 egzemplarze autorskie książki pokonkursowej.

   
 13. Ponadto po 2 egz. publikacji pokonkursowej otrzymają bezpłatnie: a) macierzysta biblioteka (miejska lub gminna) nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu oraz: b) biblioteki wymienione w wykazie bibliotek otrzymujących egzemplarz obowiązkowy.
   
 14. Laureaci konkursu otrzymają także dyplomy.

   
 15. Nadesłane nagrodzone i wyróżnione teksty lub ich fragmenty, redakcja WOBEC ma prawo drukować bezpłatnie na swoich łamach oraz w wydanym pokonkursowym zbiorze opowiadań i będą przechowywane w archiwum wydawniczym. Teksty nadesłanych utworów pozostają własnością autorów, którzy zachowują prawo do publikowania ich na łamach innych czasopism lub wydawania w książkach.

   
 16. Uczestnicy konkursu, wysyłając tekst na konkurs, zgadzają się tym samym na warunki konkursu ogłoszone w niniejszym Regulaminie i w Załączniku do Regulaminu.
   
 17.  Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konkursu pod aresem: konkursliteracki.wobec.eu/formularz 
  (formularz będzie dostępny od dnia 10 października 2015 r.)

 

Załącznik do regulaminu

Warunki formalne dla nadsyłanych tekstów

1.Tekst powinien być zapisany w edytorze Word i przesłany w formie załączonego pliku elektronicznego.

2. Tekst formatu A4 powinien liczyć maksymalnie do 10 znormalizowanych stron maszynopisu, (tj. 18 000 znaków).

 •  Nie wyznacza się minimalnej ilości stron tekstu konkursowego.
 • Wielkość czcionki: 12 pkt.
 • Krój czcionki: Times New Roman CE.
 • Odstępy między wersami (interlinia) : 1,5
 • Marginesy: dolny, górny, prawy, lewy: 2 cm.

3. Własne, oryginalne teksty muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem.

4. Pod tekstem utworu należy dołączyć ponadto następujące informacje:


a) data urodzenia autora tekstu,
b) domowy adres pocztowy autora tekstu, (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy),
c) numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy) autora tekstu,
d) adres używanej poczty elektronicznej e-mail

5. Podane dane osobowe i teleadresowe będą przechowywane tylko i wyłącznie do wiadomości organizatorów konkursu w celu powiadomienia o wynikach konkursu i wysłania książek.

6. Termin przyjmowania zgłoszeń: do 2016-03-15

 

Strona internetowa konkursu : konkursliteracki.wobec.eu

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Polecamy

Polecamy

Polecamy

Kolejna zabawa

Kolejne wyzwanie

Pierwsze wyzwanie

Nowy stary konkurs

Pobierz pliki

Mistrzowie Mowy

Najładniejsze

Co to za książka?

Portret Mikołaja

Młody pisarz

Ilustracja do książki "Magiczny domek na drzewie"

Źródło sukcesu

Przypadek nie sądze

Siła wartości

Nowy konkursik

Małe arcydzieła

Ukryte postacie

Napisała i wygrała

14 postać w konkursie

Igły w dłoń i do dzieła

Nagrodzeni znawcy lektur

Niepodległe nagrody

Liczy się szybkość

Nagrodzona

Czytali i wygrali

Nagrodzone zdjęcie

Nowa porcja konkursów

13. Czy ktoś go zna?

Co może być biało czerwone?

Nic dodać nic ująć

Szymon wygrał 3 czekolady brawo TY

Nie marnuj żywności

Kulinarne nagrody

Najlepsza

Ostatnie konkursy

Świetne motto na drzwi do biblioteki

Najładniejszy kostium

Dla młodych ekologów

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Tyle dobrego

Młodzi ilustratorzy

Konkursy dla młodszych czytelników

Konkursy związane z lekturami dla starszych

Młody twórca

Arcydzieło

Konkurs dla najmłodszych

Konkurs dla trochę starszych

Niebieski zawrót głowy

Misiowy konkurs, misiowe nagrody

Nagrody rozdane

Konkurs dla młodszych

Konkurs dla starszych uczniów

Takie książki czytali jak byli mali

Laureatki oślepione blaskiem zwycięstwa

Zwycięska praca

Nowa edycja

Konkurs czytelniczy

Moja, Twoja wolność

Wzdłuż Wisły

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagrody za piramidy

Mistrzynie wypieków nagrodzone

Niebieskie nagrody za baśń o morzu

Panie na podium

Nagrodzone prace

Konkurs recytatorski

Gimnazjalisto konkursy dla Ciebie

Słodki konkurs

Prace nagrodzone

Laureatka I miejsca Turnieju wiedzy ekologicznej

Najpiękniejsze drzewo

Nasi pupile

Piszemy recenzje

Drzewa wiosną

Bezpieczny w sieci

Ważne numery

Nowy konkurs dla gimnazjalistów

Czytanie łączy pokolenia

Pij mleko po raz drugi

Konkurs szkolny

Nagrody dla małych europejczyków

Syriusz w roli głównej

Działamy pomagamy

Najładniejsza praca

Mleczny konkurs

Najładniejszy wiersz

Laureatki I i II miejsca

Nietypowy konkurs

Laureat I miejsca

Nagrody w konkursie

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nagroda za I miejsce

konkurs plastyczny

Konkursy o UE

Zachęcamy do wspólnego działania.

To już 5 edycja

Gimnazjalisto rozwiń swój talent

Wolontariat zaprasza do udziału w konkursie

Najpiękniejsza praca

Pierwsza laureatka

Szkolny konkurs

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureaci konkursu UE

Najważniejsze prawo w wakacje

Wymarzona maskotka

Ostatni konkurs

Pobierz pliki

Dumni europejczycy

Jula rozbiła bank z nagrodami

Słoneczno książkowy zawrót głowy

Najładniejszy zwierzak w wykonaniu Zosi

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Baśniowy konik

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Uczestnicy konkursu

Nagrodzone mamy

Atrakcyjne nagrody

Konkursy związane z Kownacką

Baśniowe koniki

Konkurs kulinarny dla mam

Zostań pisarzem, napisz wiersz

Nowy konkurs poetycki

Laureaci I miejsca w konkursie fotograficznym

Nagrodzona praca w konkursie "Bezpieczna zima"

Nagrodzona praca

Laureatki I i IV miejsca

Konkurs profilaktyczny

Konkursy DBI

Aniołki, aniołeczki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Najmłodszy uczestnik konkursu

Szkolny konkurs fotograficzny

Najwięcej wiedziały o UE

Nagrodzone uczennice

Aniołki

Laureat I miejsca

Pan kret zajął I miejsce

I miejsce "Magiczne podróże po literaturze"

Dyplomy za udział w konkursie ogólnopolskim

Zwyciężyli bo laurkę zrobili

Nowy konkurs związany z UE

Konkurs dla rodziców i dzieci

Konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów

Julia laureatka I miejsca

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatki I i II miejsca

Zwycięska praca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs kulinarny dla mam

Konkurs profilaktyczny w ramach programu "Trzymaj formę"

Konkurs czytelniczy

Zwyciężczyni konkursu czytelniczego

Zwyciężyli w II Turnieju Wiedzy o UE

Laureaci turnieju wiedzy

Najmłodsi laureaci II i III miejsca

Konkurs ogólnopolski

Konkurs plastyczny dla miłośników koni

Nowy konkurs plastyczny "Wielkanocne zwierzaki"

Laureatka I miejsca Ula

Maja laureatka I miejsca

Laureatka konkursu plastycznego

Pobierz pliki

Konkursy dla gimnazjalistów

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Konkurs ogólnopolski

Młodzi recytatorzy

Konkursy szkolne

Laureatka I miejsca

Kocie konkursy

Konkursy związane z dniem patrona

Konkurs poetycki

Laureatki zabawy związanej z dniem pokoju

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Laureatka I miejsca

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Świętuj z biblioteką urodziny Kubusia Puchatka

Konkurs recytatorski

Konkurs o zdrowym odżywianiu

Maja i Gabrysia laureatki konkursu "Wymarzona, najpiękniejsza choinka"

I miejsce praca Nikoli

Kolejny konkurs

Nowy konkurs

Przepisy kulinarne

I miejsce "Baśniowa przygoda Syriusza w UE"

I miejsce w konkursie "Baśnie UE"

Laureatki konkursu "Zadanie tygodnia"

Biblioteka w krzywym zwierciadle I miejsce

Konkurs czytelniczy Dzień Postaci z Bajek

Konkursy związane z projektem

Laureaci konkursu "Pasje nauczycieli"

Laureaci konkursu "Sieciokompozycja"

Pasje nauczycieli

Ekologiczna Jesień

Turniej wiedzy ekologicznej

Sieciokompozycja

Wakacyjne wojaże

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW